11. novembrī "Gaismu manai Latvijai"

Godinot un pieminot kritušos varoņus, 11. novembrī plkst. 16:30 pie Barkavas kultūras nama tiek rīkota akcija

"Gaismu manai Latvijai!", kur iedegsim svecītes, veidojot latvju zīmes.

Novembra mēnesī no 11. datuma, aicinām piespraust V burta veida lentītes ar galiem uz augšu. Tas ir kā simbols 11.novembrim (stilizēts cipars 11) un uzvaras simbols (no vārda „Victory”).

Svētku lentīšu un nozīmīšu nēsāšanas kārtība nav noteikta, tāpēc iedzīvotāji pēc saviem ieskatiem drīkst veidot un piespraust arī citas formas svētku lentītes, piemēram, bantīšveida.

Pieminēsim varoņus!

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.