01.04. sieviešu deju sadancis "Apkārt - draugus, smaidus, jokus, Dejas prieku - vidiņā!"

1. aprīlī Barkavas kultūras namā plkst. 17:00
aicināti uz sieviešu deju kopu sadanci

„Apkārt – draugus, smaidus, jokus,
Dejas prieku – vidiņā!”

Piedalās deju kopas:
Barkavas KN„Zīles”
Degumnieku TN„Orhidejas”
Meirānu TN „Magones”
Atašienes KN „Pīlādzītis”
Sīļukalna KN„Pagrieziens”
Kubulu KN „Rūtas”
Rugāju TN „Junora”
Ieeja brīva

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.