Jaunais izglītības satura modelis. Kāds tas būs?

ĪSUMĀ

  • Pirmo reizi mācību saturs veidots kā skolēnam sasniedzams rezultāts.
  • Mācību saturu organizēs septiņās cilvēka darbībai nozīmīgās jomās.
  • Saturu papildinās ar caurviju prasmēm, kas parādīsies jebkurā no jomām.
  • Normatīvajos aktos tiks noteiks, kādas prasmes, zināšanas un attieksmes skolēnam būs jāiemācās.
  • Vienlīdz skolām būs daudz lielāka autonomija – skolas, sasniedzot rezultātus, varēs pielāgoties skolēnu vajadzībām un vietējai situācijai.
  • Jauno izglītības saturu ieviesīs pakāpeniski – piecu gadu laikā.
Sabiedriskajai apspriešanai ir nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts "Izglītība mūsdienīgai lietpratībai". Šajā dokumentā ikviens var aplūkot obligāto mācību saturu, pieeju un darba organizāciju, kā arī skolēniem sasniedzamo rezultātu visās vispārējās izglītības pakāpēs. Turklāt līdz nākamā gada 1. februārim ikvienam ir iespējas iepazīties un izteikt savu vērtējumu par projektu Skola2030 mājaslapā.

Pārmaiņas ir likumsakarīgas, prezentējot projektu, norādīja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Kardināli mainījusies gan ekonomiskā, politiskā un sociālā situācija, gan pats skolēns. 65% no bērniem, kas patlaban tikai uzsāk savas skolas gaitas, strādās profesijās, kādas šodien nemaz vēl neeksistē.

Mācību saturu organizēs septiņās nozīmīgās jomās

Pirmo reizi viss mācību saturs ir pārskatīts vienotā sistēmā un visās izglītības pakāpēs – sākot no pusotra gada vecuma pirmskolā, līdz 12. klasei vidusskolā, skaidroja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks. Būtiskākā no pārmaiņām jaunajā mācību satura un pieejas aprakstā – tas veidots, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam, nevis no pēc iespējas plašākas katras jomas satura apguves perspektīvas.

Mācību saturs organizēts septiņās jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fizisko aktivitāšu. Katrā no tām izvirzīti būtiskākie pamatjēdzieni jeb "lielās idejas", kas skolēnam jāapgūst, lai viņam veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā. Mācību jomās skolēni apgūst mācību priekšmetus, kā arī starppriekšmetu moduļus: veselību, drošību, kultūras izpratni, tekstpratību u.c.:

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.