OIK maksājumus diferencēs atbilstoši pieslēguma jaudai un patēriņam.

ĪSUMĀ

  • Jaunā kārtība OIK maksājumiem paredz, ka no 2018. gada to veidos mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa jeb jaudas komponente.
  • Kopš 2013. gada OIK tiek noturēta 26,90 eiro/MWh līmenī.
  • Lielākajai daļai mājsaimniecību – dzīvokļos ar vienfāzu pieslēgumu un privātmājām ar trīs fāzu pieslēgumu – kopējais OIK varētu samazināties.
  • Līdzekļus, kas tiktu ietaupīti, "Latvenergo", atsakoties no 75% OIK maksājuma par TEC, varētu novirzīt, lai noturētu OIK 26,79 eiro/MWh apmērā un to samazinātu.
No nākamā gada 1. janvāra elektroenerģijas patērētāji savos rēķinos redzēs ne tikai dalītu maksājumu par sadales pakalpojumiem, bet arī par obligāto iepirkuma komponenti (OIK).

LV portāls publikācijā "OIK reformu atliek uz 2018. gadu" jau rakstīja, ka "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" paredz OIK diferenciāciju līdzīgi kā pērn 1. augustā ieviestā akciju sabiedrības "Sadales tīkls" tarifu struktūras maiņa, kad maksājums atkarīgs gan no pieslēguma jaudas, gan no patērētā elektroenerģijas daudzuma.

Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā, Latvijā kā atbalsta instruments tiek izmantots elektroenerģijas obligātais iepirkums un jaudas maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Papildu izmaksas, kas rodas atbalsta sniegšanas rezultātā, sedz visi Latvijas elektroenerģijas lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, maksājot OIK, kas papildus elektroenerģijas tirgus cenai, sadales/pārvades tarifam un pievienotās vērtības nodoklim tiek iekļauta elektroenerģijas gala cenā.

OIK – divas daļas

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izpilddirektors Jānis Miķelsons vakar preses konferencē skaidroja, ka SPRK ir apstiprinājusi obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku, kas paredz jaunu kārtību, kādā elektroenerģijas lietotājiem no nākamā gada veidosies maksājums par OIK. Līdz šim OIK tika noteikts reizi gadā – tas stājās spēkā no 1. aprīļa, turpmāk tas stāsies spēkā 1. janvārī.

Jaunā kārtība OIK maksājumiem paredz, ka no 2018. gada to veidos divas daļas. Viena būs mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai, bet otra – fiksētā daļa jeb jaudas komponente, kas būs atkarīga no izmantotās sistēmas pakalpojuma veida, skaidroja J. Miķelsons. Precīzi aprēķini vēl nav veikti, tie būs oktobra otrajā pusē, bet viņš pieļāva, ka OIK maksājumi varētu būt lielāki objektos, kuros pastāvīgi nedzīvo, piemēram, vasaras mājās.

Lielākajai daļai mājsaimniecību – dzīvokļos ar vienfāzu pieslēgumu un privātmājām ar trīs fāzu pieslēgumu – kopējais OIK varētu samazināties.

Maksājums par elektroenerģiju samazināsies arī tiem, kuri pieslēgumus izmanto efektīvi, bet tiem, kas tos izmanto neefektīvi, var pieaugt. J. Miķelsons aicināja lietotājus pārskatīt savas jaudas un novērtēt, vai tās ir reāli vajadzīgas.

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.