AS "Madonas ūdens" aktualitātes

  • Lai nodrošinātu Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Vispārīgās datu  aizsardzības regulas (regula stāsies spēkā 2018.gada 25.maijā) ievērošanu, AS „Madonas ūdens” ar 2018.gadu maina papīra formāta rēķinu piegādes veidu. Papīra formāta rēķini  klientiem tiks piegādāti aizvērtā formā (aploksnē vai pārlocīti un aizlīmēti).

Iznācis novembra "Vēstneša" numurs!

Ir izdots Madona novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Vēstnesis" novembra numurs.

Ja gadījumā Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums nav sasniedzis Jūsu pastkatstīti, kam iemesli var būt ļoti dažādi:

  • ‌pasta kaste nav reģistrēta,
  • tā ir vaļēja vai tās vispār nav,

Apsveicam Kristiāna Dāvida "Kalna skolu" ar uzvaru If Drošības fonda konkursā

Kristiāna Dāvida pamatskola “Kalna skola” iegūs līdzekļus vides pielāgošanai bērniem ar kustību traucējumiem.

Biedrības “Brāļu draudze” Kristiāna Dāvida pamatskola “Kalna skola” ir kļuvusi par vienu no trim If Drošības fonda projektu konkursa uzvarētājām, iegūstot līdzekļus 1000 eiro apmērā skolas ieejas pielāgošanai bērniem ar kustību traucējumiem.

24. novembrī komēdija "Trīs košas dāmas"

24.novembrī plkst. 20:00
Barkavas kultūras namā
Praulienas amatierteātris aicina uz M.Zīles lugas

„Trīs košas dāmas”

iestudējuma izrādi.

Barkavas kauss 2017

Barkavas pamatskolas sporta zālē 2017. gada 11. novembrī notiks basketbola turnīrs. Turnīrā piedalās komandas no Barkavas, Lubānas, Madonas, Tartu (Igaunija). Turnīra sākums pulksten 10:00.

Jaunas veidlapas darījumiem ar lauksaimniecības zemi.

2017.gada 24.oktobrī ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.638 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi"”.

Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

Ņemot vērā līdz š.g. 10.oktobrim Madonas novada pašvaldībā saņemtos apbalvojumiem iesniegtos pieteikumus, Apbalvojumu piešķiršanas komisijas izvērtējumu un priekšlikumus, kā arī š.g. 17.oktobra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, Madonas novada pašvaldības dome ar š.g. 25.oktobra lēmumu Nr.618 nolēmusi piešķirt sekojošus Madonas novada pašvaldības apbalvojumus.

Iepriekš neizmantoto nodokļa atvieglojumu par invaliditāti var saņemt, iesniedzot gada deklarāciju

ĪSUMĀ

  • Ja cilvēks algas nodokļa grāmatiņā ir izdarījis atzīmi par invaliditātes statusu un grāmatiņu iesniedzis darba devējam vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, paredzētie nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti, aprēķinot darba algu vai pensiju.
  • Lai atgūtu no pensijas pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ja iepriekšējos trijos gados nav izmantots papildu atvieglojums par invaliditāti, par katru gadu Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Madonā notiks semināri par pieejamo atbalstu daudzdzīvokļu ēku renovācijai

Šā gada 8. un 9. novembrī četrās Vidzemes pilsētās – Siguldā, Salacgrīvā, Valmierā un Madonā - notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumi, dzīvokļu īpašnieku biedrības un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.