4. septembrī sāks informācijas apkopošanu par plūdos iznīcinātajām sējumu platībām un sienu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē.

Madonas novada tūrisma pasākumu plāns septembrī

Ir sācies septembris- pirmais rudens mēnesis. Sveicam skolēnus un pedagogus jaunajā mācību gadā! Arī septembra mēnesī, tāpat kā katru mēnesi notiks dažādi pasākumi- retro motokross, ekspedīcijas, dzejas un putnu dienas. Šomēnes visi laipni aicināti apmeklēt lielo rudens gadatirgu, kurā būs dažādas, ar kartupeļiem saistītas aktivitātes un iespēja iegādāties visdažādākās rudens veltes. Turpināsim baudīt, garšot un iepazīt Madonas novada piedāvājumu iesaistoties tūrisma akcijā "Madonas novada garša". Tāpēc gaidīsim Jūs ciemos pie mums- Madonas pusē!

No 1.septembra Madonas novadā pieejams jauns sociālais pakalpojums - "sociālā gulta".

Ņemot vērā pieprasījumu pēc īslaicīgas aprūpes pakalpojuma un optimizējot Madonas novada Dzelzavas pansionāta telpu izmantošanu, Madonas novada dome 2017.gada 31.augusta domes sēdē pieņēmusi lēmumu par "sociālo gultu" izveidošanu. Dzelzavas pansionātā.

Infografika: Skolēna tiesības un pienākumi

Ikvienam skolēnam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, kas noteikti Izglītības likumā. Tie paredz, ka skolēniem ir jāciena Latvijas valsts – tās valoda, Satversme un vēsture. Skolēniem ir pienākums ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus, būt pieklājīgiem, nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.

Jaunā sezona uzņēmēju klubā sāksies ar izbraukuma tikšanos 13.septembrī

Madonas biznesa inkubators aicina uz jaunās rudens sezonas pirmo tikšanos neformālajā Uzņēmēju klubā, kas notiks 13.septembrī. Cerot uz labiem laikapstākļiem, septembrī vēl ir plānota izbraukuma tikšanās pie biznesa inkubatora dalībniekiem SIA “OzolRasa” Vestienas pusē pie Kāla ezera.

Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs elektroniski

29. augustā, Ministru kabinets (MK), pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām sekām un postījumiem lauksaimniecības zemēs, izsludināja ārkārtēju situāciju 27 novados Latgalē un Vidzemē.

2017./2018. mācību gads, brīvdienas un pārbaudes darbi

ĪSUMĀ

  • Skolēnu brīvdienas šajā mācību gadā nosaka MK noteikumi Nr. 775 "Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku".
  • Diagnosticējošo darbu, eksāmenu un valsts eksāmenu norisi regulē MK noteikumi Nr. 232 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā."

No 1. septembra valsts garantētie uzturlīdzekļi – līdz 21 gada vecumam

ĪSUMĀ

  • Nosakot tiesības saņemt uzturlīdzekļus no fonda pēc pilngadības sasniegšanas, ir noteikts papildu priekšnoteikums – persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā.
  • Uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība pēc pilngadības sasniegšanas atšķirsies atkarībā no tā, vai ir spēkā esošs tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu pilngadīga bērna uzturam vai arī strīds par uzturlīdzekļiem tiesas ceļā vēl nav ticis risināts.

Paziņojums par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos

Madonas novada pašvaldības dome paziņo, ka, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 22.augusta lēmumu “Par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu”, ar 2017.gada 23. augustu ir noteikta Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās uz septiņām vakantajām komisijas locekļu vietām.

Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir līdz 2017. gada 14. septembrim.

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.