Brīvdabas dambretes turnīrs Barkavā

19.augustā notika Barkavas atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē. Otro gadu Barkavas estrādē pulcējās dambretisti uz brīvdabas turnīru.

Šoreiz bija ieradušies 38 dalībnieki un dalībnieces no Daugavpils, Rīgas,Siguldas,Viļāniem, Liezēres,Dzelzavas,Jaungulbenes, Saikavas.Prieks bija redzēt spēlētāju pulkā Barkaviešus bērnu un jauniešu grupā.

Tags: ,

Jaunas ugunsdrošības prasības

ĪSUMĀ

  • 2016. gadā pieņemtie "Ugunsdrošības noteikumi" darbojas jau gandrīz gadu, taču to atsevišķām prasībām tika paredzēts pārejas periods, lai iedzīvotāji un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji varētu laikus sagatavoties jaunajām ugunsdrošības prasībām.
  • Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāte, piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī, aizsargierīču uzstādīšanas vietās, jāpārbauda ar termokameru.

Barkavas sporta spēles

Sakarā ar ilgstošajām lietavām Barkavas sporta spēles tiek pārceltas uz 2. un 3. septembri.

Tuvojas augusta beigas. Par tradīciju jau kļuvis Barkavā pavadīt vasaru ar sportiskām aktivitātēm.

Tags: ,

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim

Laikapstākļi 2017. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām.

Atpūtas pasākums bērniem "Tā tik bija vasara!"

29. augustā plkst. 19:00 aicinām pulcēties bērnus un jauniešus līdz 14 g.v., lai vienotos kopīgā atpūtas pasākumā "Tā tik bija vasara!"
Reģistrēties ar vecākiem
Ugunskurs, atrakcijas, spēles, joki, spoku stāsti.
Nakšņošana Barkavas KN, līdzi ņemot visērtāko spilvenu un vismīļāko palagu!
30.09. plkst. 9:00 rīta rosme

Info: Līva 20047048, Kristīne 26446104

Studentu Vasaras uzņemšana 2017./2018. studiju gadam LU Madonas filiālē

No 3. jūlija sākas uzņemšana Latvijas Universitātē (LU) pārņemtajās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) studiju programmās 2017./2018. studiju gadam.

Aicinājums ceļu satiksmes dalībniekiem

Zemnieku saimniecībās sācies ražas novākšanas laiks, līdz ar to intensīvāka kļuvusi lielās lauksaimniecības tehnikas kustība pa ceļiem. Aicinām visus ceļu satiksmes dalībniekus – transportlīdzekļu vadītājus, velobraucējus un gājējus – ievērot ceļa zīmes, būt iecietīgiem, pieklājīgiem un uzmanīgiem, rūpēties gan par savu, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību.

Par metāllūžņu novietni Barkavā

Informējam, ka Barkavā aiz katlu mājas ir izveidota novietne metāllūžņiem. Šajā atkritumu savākšanas vietā nedrīkst izmest citus sadzīves atkritumus, t.i., plastmasas, stikla u.c. izstrādājumus.

Sarkanās līnijas, kas ierobežo īpašuma izmantošanu

ĪSUMĀ

  • Sarkanās līnijas norobežo ielas un gar tām esošo stādījumu, piemēram, koku, joslu, ietves, kā arī inženierkomunikāciju koridorus.
  • Tā kā atbildība par sarkanajām līnijām uzticēta vietējām pašvaldībām, tas, kā aprobežotas nekustamā īpašuma lietošanas tiesības dažādās teritorijās, var atšķirties.
  • Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka starp sarkanajām līnijām ir pieļaujama vienīgi jau esošu ēku renovācija. Citādi starp tām var izvietot tikai īslaicīgas lietošanas būves.

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.