Picu vakars

21.februārī plkst.18.00 bērnu un jauniešu istabā Picu vakars.
* No 13 gadu vecuma

Pārdošanas tehnikas efektīvai klientu piesaistei

2018.gada 28.februārī plkst.13:00-18:00 LIAA Madonas biznesa inkubators rīko praktisku semināru – darbnīcu, lai apgūtu efektīvas tehnikas darbā ar klientiem un jaunu klientu piesaisti.  Semināru vadīs Jānis Viegliņš, SIA “Pārdošanas skola” dibinātājs, dažādu kursu vadītājs un uzņēmumu konsultants pārdošanas jautājumos. Kā dažas no seminārā plānotajām tēmām var minēt: pārdošanas formas un piemērotākie kanāli, lojalitātes veidošanās un dialoga un pārliecinošu sarunu veidošana ar klientu.

Bērnu un jauniešu istabā jauns darba laiks.

Turpmāk bērnu un jauniešu istabā tiekamies no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst.14:00-18:30.

Gada ienākumu deklarācija un diferencētais neapliekamais minimums 2017. gadā

ĪSUMĀ

  • Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nosaka obligātu pienākumu saimnieciskās darbības veicējiem iesniegt gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu. Tas jāizdara no 1. marta līdz 1. jūnijam.
  • Deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt, lai atgūtu iepriekšējā gadā pārmaksāto nodokļa summu – pilnā apmērā neizmantoto neapliekamo minimumu, ja bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecību, iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ziedots partijām.

Mežsaimnieki varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Precizēta bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība

Valdība otrdien, 6. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā.

Tirdzniecībā aizvien biežāk parādās mēslošanas līdzekļi ar norādi par atļauju tos izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas gan neatbilst patiesībai un māna bioloģiskos lauksaimniekus.

Seminārs bioloģiskajiem lauksaimniekiem 19. februārī

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” februāra beigās uzsāks ikgadējo pavasara semināru ciklu Latvijas reģionos, lai informētu zemniekus par aktualitātēm bioloģiskajā lauksaimniecībā. Pirmais seminārs notiks Madonas novada Sarkaņu pagastā.

Strukturētā dialoga VI cikla Nacionālā konference Madonā

2018. gadā 15.-16. februārī Latvijas jauniešu galvaspilsētā – Madonas novadā – notiks Strukturētā dialoga VI cikla Nacionālā konference, kuru organizē Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību.

Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem jauniešiem aktuālos jautājumos. Balstoties uz Strukturētā dialoga VI cikla pasākumu rezultātiem

Informējam iedzīvotājus un zemes īpašniekus, ka ir uzsākts darbs pie dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties plānošanā ar savām zināšanām, pieredzi, ieteikumiem un lūdzam izteikt savus priekšlikumus dabas aizsardzības plāna izstrādei.

Pirmā šāda iespēja tikties klātienē, iepazīties, uzklausīt ekspertu teikto un izteikt savas domas būs 2018.gada 7.martā plkst.16:00 Madonas novada Ļaudonā (Skolas ielā 2, Ļaudonas vidusskolas zālē), kur notiks informatīvā sanāksme par dabas parka  „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.