Infografika: Skolēna tiesības un pienākumi

Ikvienam skolēnam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, kas noteikti Izglītības likumā. Tie paredz, ka skolēniem ir jāciena Latvijas valsts – tās valoda, Satversme un vēsture. Skolēniem ir pienākums ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus, būt pieklājīgiem, nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.

Jaunā sezona uzņēmēju klubā sāksies ar izbraukuma tikšanos 13.septembrī

Madonas biznesa inkubators aicina uz jaunās rudens sezonas pirmo tikšanos neformālajā Uzņēmēju klubā, kas notiks 13.septembrī. Cerot uz labiem laikapstākļiem, septembrī vēl ir plānota izbraukuma tikšanās pie biznesa inkubatora dalībniekiem SIA “OzolRasa” Vestienas pusē pie Kāla ezera.

Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs elektroniski

29. augustā, Ministru kabinets (MK), pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām sekām un postījumiem lauksaimniecības zemēs, izsludināja ārkārtēju situāciju 27 novados Latgalē un Vidzemē.

2017./2018. mācību gads, brīvdienas un pārbaudes darbi

ĪSUMĀ

  • Skolēnu brīvdienas šajā mācību gadā nosaka MK noteikumi Nr. 775 "Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku".
  • Diagnosticējošo darbu, eksāmenu un valsts eksāmenu norisi regulē MK noteikumi Nr. 232 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā."

No 1. septembra valsts garantētie uzturlīdzekļi – līdz 21 gada vecumam

ĪSUMĀ

  • Nosakot tiesības saņemt uzturlīdzekļus no fonda pēc pilngadības sasniegšanas, ir noteikts papildu priekšnoteikums – persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā.
  • Uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība pēc pilngadības sasniegšanas atšķirsies atkarībā no tā, vai ir spēkā esošs tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu pilngadīga bērna uzturam vai arī strīds par uzturlīdzekļiem tiesas ceļā vēl nav ticis risināts.

Paziņojums par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos

Madonas novada pašvaldības dome paziņo, ka, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 22.augusta lēmumu “Par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu”, ar 2017.gada 23. augustu ir noteikta Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās uz septiņām vakantajām komisijas locekļu vietām.

Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir līdz 2017. gada 14. septembrim.

Brīvdabas dambretes turnīrs Barkavā

19.augustā notika Barkavas atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē. Otro gadu Barkavas estrādē pulcējās dambretisti uz brīvdabas turnīru.

Šoreiz bija ieradušies 38 dalībnieki un dalībnieces no Daugavpils, Rīgas,Siguldas,Viļāniem, Liezēres,Dzelzavas,Jaungulbenes, Saikavas.Prieks bija redzēt spēlētāju pulkā Barkaviešus bērnu un jauniešu grupā.

Tags: ,

Jaunas ugunsdrošības prasības

ĪSUMĀ

  • 2016. gadā pieņemtie "Ugunsdrošības noteikumi" darbojas jau gandrīz gadu, taču to atsevišķām prasībām tika paredzēts pārejas periods, lai iedzīvotāji un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji varētu laikus sagatavoties jaunajām ugunsdrošības prasībām.
  • Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāte, piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī, aizsargierīču uzstādīšanas vietās, jāpārbauda ar termokameru.

Barkavas sporta spēles

Sakarā ar ilgstošajām lietavām Barkavas sporta spēles tiek pārceltas uz 2. un 3. septembri.

Tuvojas augusta beigas. Par tradīciju jau kļuvis Barkavā pavadīt vasaru ar sportiskām aktivitātēm.

Tags: ,
© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.