Apstiprināta jaunā Madonas novada pašvaldības vadība

Saskaņā ar iegūtajiem pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Madonas novadā 3.jūnijā, 16.jūnijā notika pirmā Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, piedaloties ievēlētajiem 16 deputātiem, vienam (V.Rakstiņam) nepiedaloties slimības dēļ.

Uzņēmumu reģistram jauns pakalpojumu cenrādis un informācijas izsniegšanas kārtība

ĪSUMĀ

  • Jaunajā UR maksas pakalpojumu cenrādī ir iekļauti 12 pakalpojumu veidi.
  • Maksas pakalpojumu cenrāža pozīcijas no 73 samazinātas uz 30.
  • Ņemot vērā UR klientu ieteikumus, minētie noteikumi paredz arī jaunus maksas pakalpojumus, piemēram, dokumentu pirmspārbaudi.
  • Ir mainīts princips maksas noteikšanai – elektroniski pieprasītu informāciju var saņemt ātrāk un lētāk.

Kā kvalitatīvāk apsaimniekot namus un attīstīt jaunu dzīvojamo fondu

ĪSUMĀ

  • Dzīvojamais fonds Latvijā ir audzis no 67,93 miljoniem kvadrātmetru 2010. gadā līdz 74,98 miljoniem kvadrātmetru 2016. gadā.
  • Tomēr dzīvojamais fonds Latvijā vairumā gadījumu neatbilst mūsdienīgām energoefektivitātes prasībām.
  • Biežākie defekti ir plaisas pamatos, ārsienu bojājumi, jumtu stāvoklis un silutmpretestības elementu neatbilstība mūsdienu prasībām.

Veiktas izmaiņas transportlīdzekļu reģistrācijas procesā

13. jūnijā, stājas spēkā grozījumi noteikumos, kuri regulē transportlīdzekļu reģistrāciju. Tajos veiktās izmaiņas skar transportlīdzekļu norakstīšanas procesu, numura zīmju piešķiršanas un aprites kārtību, kā arī reģistrācijai nepieciešamo pilnvaru apjomu.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" auto īpašniekiem atvieglos konkrētas izvēlētās valsts reģistrācijas numura zīmes iegūšanu.

15.06. Bērnu rallijs pa Barkavas kultūras namu

Paņem draugu un nāc!
15. jūnijā 14:00
Barkavas kultūras namā
BĒRNU RALLIJS PA KULTŪRAS NAMU
Komandā 2 cilvēki līdz 14 g.v.
30 atjautīgi "meklējami" jautājumi

14.06. Genocīda upuru piemiņas diena

1941. gada jūnija deportācijas Latvijā bija vairāk nekā 15 000 okupētās Latvijas civiliedzīvotāju aizturēšana naktī no 13. uz 14. jūniju un to izvešana jeb deportācija uz PSRS iekšlietu sistēmas koncentrācijas nometnēm vai mūža nometinājumu attālos PSRS apvidos. Aizturēšanas, aresti un slepkavības turpinājās līdz pat vācu armijas ienākšanai. Kopumā 1941. gadā deportēja 0,78% no visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Par ūdenstorņa dezinfekciju Barkavā (13.06.2017)

SIA "Barkavas KPS" informē, ka sakarā ar ūdenstorņa dezinfekciju Barkavā otrdien, 13.06.17. no plkst. 8.30 līdz aptuveni plkst. 14.00 nebūs dzeramā ūdens padeve. Sagatavojiet ūdens rezerves.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens duļķainība. Apgādes sistēmas dezinfekcijā izmantosim ūdeņraža peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas otrdien, 13.06.17. gan labāk uzvārīt.

Jaunie uzņēmumi aicināti dalībai biznesa inkubatorā Madonā

Madonas biznesa inkubators aicina komersantus pieteikties kārtējai uzņemšanai inkubatorā. Šajā ceturksnī pieteikumi no Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadiem tiek gaidīti līdz 26. jūnijam un tiks izskatīti komisijā 10. jūlijā. Šoreiz plānots uzņemt 3 jaunus dalībniekus.

Inkubācijā ar 50% finansiālu atbalstu ir iespēja: saņemt dizaina, mārketinga, IT, grāmatvedības u.c. pakalpojumus; saņemt atbalstu telpu nomai; saņemt ekspertu konsultācijas, prototipēšanas un testēšanas pakalpojumus; ieviest kvalitātes vadību un sertificēšanu u.c. pakalpojumus.

Tūrisma akcija “Madonas novada garša 2017”

Aicinām iepazīt Madonas novadu, apceļojot pārtikas ražotājus, izgaršojot ēdienus un dzērienus, izzinot kulinārā mantojuma tradīcijas un laimējot kādu no 25 garšīgām balvām.

Akcijas noteikumi:
1) No 2017. gada 1. jūnija līdz 18. novembrim apmeklē 3 akcijas objektus. Tos var apmeklēt  visu akcijas laiku vai īpašajās Ciemiņu dienās.

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.