Studentu Vasaras uzņemšana 2017./2018. studiju gadam LU Madonas filiālē

No 3. jūlija sākas uzņemšana Latvijas Universitātē (LU) pārņemtajās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) studiju programmās 2017./2018. studiju gadam.

Aicinājums ceļu satiksmes dalībniekiem

Zemnieku saimniecībās sācies ražas novākšanas laiks, līdz ar to intensīvāka kļuvusi lielās lauksaimniecības tehnikas kustība pa ceļiem. Aicinām visus ceļu satiksmes dalībniekus – transportlīdzekļu vadītājus, velobraucējus un gājējus – ievērot ceļa zīmes, būt iecietīgiem, pieklājīgiem un uzmanīgiem, rūpēties gan par savu, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību.

Par metāllūžņu novietni Barkavā

Informējam, ka Barkavā aiz katlu mājas ir izveidota novietne metāllūžņiem. Šajā atkritumu savākšanas vietā nedrīkst izmest citus sadzīves atkritumus, t.i., plastmasas, stikla u.c. izstrādājumus.

Sarkanās līnijas, kas ierobežo īpašuma izmantošanu

ĪSUMĀ

  • Sarkanās līnijas norobežo ielas un gar tām esošo stādījumu, piemēram, koku, joslu, ietves, kā arī inženierkomunikāciju koridorus.
  • Tā kā atbildība par sarkanajām līnijām uzticēta vietējām pašvaldībām, tas, kā aprobežotas nekustamā īpašuma lietošanas tiesības dažādās teritorijās, var atšķirties.
  • Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka starp sarkanajām līnijām ir pieļaujama vienīgi jau esošu ēku renovācija. Citādi starp tām var izvietot tikai īslaicīgas lietošanas būves.

Atskats uz Barkavas pagasta svētkiem 2017 (galerija)

5. augusta rīts bija saulains un jauks. Augusta otrajā sestdienā, kā jau ierasts, Barkavas pagasts svinēja sev svētkus. Svētki iesākās ar nu jau otro Barkavas maratonu 4 distanču grupās. Ja pagājušajā gadā visus iesildīja un uzmundrināja Runcis Sportists, tad šogad dalībniekiem palīdzēja Draudzene Lapsa. Salīdzinot ar pagājušo gadu, dalībnieku skaits bija krietni audzis, jo visās distancēs kopumā startēja 42 dalībnieki, kas pierāda, ka barkavieši un ciemiņi ir ļoti aktīvi un sportot griboši 0,5 km distancē uzvarēja Agate Cēpure, otro vietu ieguva Eva Igenberga, bet trešo – Žanis Mileiko. 1,5 km distancē pirmā finiša līniju pārskrēja Alise Miteniece, otrais Haralds Justs, bet trešais Mārcis Erastovs.

Iznācis augusta "Vēstneša" numurs!

Ir izdots Madona novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Vēstnesis" augusta numurs.

Ja gadījumā Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums nav sasniedzis Jūsu pastkatstīti, kam iemesli var būt ļoti dažādi:

  • ‌pasta kaste nav reģistrēta,
  • tā ir vaļēja vai tās vispār nav,

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2017.gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Brīvdabas dambretes turnīrs Barkavā

2017. gada 19. augustā Barkavas estrādē (lietus gadījumā Barkavas KN telpās) notiks Barkavas pagasta atklātais dambretes turnīrs 64 lauciņu dambretē, uz kuru tiek aicināti visi Barkavas pagasta iedzīvotāji. Dalībniekiem lūgums iespēju robežās ņemt līdzi dambretes galdiņus, pulksteņus un dambretes kauliņus.

Kas var pieteikties uz mantojumu?

ĪSUMĀ

  • Mantiniekiem pašiem jādodas pie notāra uzsākt mantojuma lietu.
  • Vēlams mantojuma lietas nokārtot savlaicīgi, lai nekristu krāpniekiem par upuri.
  • Pie notāra var griezties laulātais, radinieki un adoptētie.

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.