Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2017 Madonas novadā

Vasaras brīvdienās bērniem un jauniešiem ir iespēja piedalīties vairākās nometnēs Madonas novadā.

Valsts izglītības satura centra mājas lapā nometnes.gov.lv, var sameklēt un izvēlēties reģistrētās skolēnu nometnes, kuras notiek gan Madonas novadā, gan arī visā Latvijā.

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

Pilnvaras – to veidi un noformēšana

ĪSUMĀ

  • Civillikums nosaka, ka var izsniegt speciālpilnvaru, ģenerālpilnvaru un universālpilnvaru.
  • Pilnvaras teksts rūpīgi jānoformē, nosakot, kādas lietas pilnvarnieks ir tiesīgs vest, kā arī jāpārdomā, kuru personu pilnvarot un kādā apjomā viņam uzticēt lietu vešanu.
  • Pilnvara tikai sniedz tiesības vest lietas, taču to neuzliek kā pienākumu – tādiem gadījumiem slēdzams pilnvarojuma līgums.

Vaļējas terases, žogi privātā teritorijā – turpmāk bez būvatļaujas

ĪSUMĀ

  • Ar noteikumu spēkā stāšanos mazināts administratīvais slogs privātpersonām un citiem pasūtītājiem pirmās grupas inženierbūvju būvdarbiem. 
  • MK noteikumu 6. punktā detalizēti nosaukti objekti, kuriem nevajag nekāda veida būvniecības dokumentāciju, un norādīts, kādos gadījumos.
  • Šajos noteikumos ir sakārtots regulējums par karogu mastiem.

Pārskatīs vecāku pabalstu jauno aprēķina kārtību 2018. gadam

ĪSUMĀ

  • Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 3. pants nosaka valsts sociālās apdrošināšanas pamatprincipu: nodrošināt, ka personai, kura zaudē darba ienākumus apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dēļ, ir tiesības saņemt zaudēto darba ienākumu kompensāciju.
  • Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstu" no 2018. gada 1. janvāra paredz mainīt vidējās iemaksu algas aprēķināšanas kārtību, ierobežojot situācijas, kad pabalsti ir daudz lielāki, nekā cilvēkam ir bijuši ienākumi.

Profesiju klasifikators – jauni noteikumi

1. jūnijā, stājas spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām. Atšķirībā no iepriekšējiem noteikumiem klasifikācija ir tabulu veidā, līdz ar to pārskatāmāka, ir izmaiņas arī profesijās.

Statistikas likumā paredzēts, ka iepriekšējie noteikumi Nr. 461 (ar plašāku  nosaukumu – "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību") ir piemērojami līdz 2017. gada 31. maijam, tātad zaudē spēku ar 1. jūniju, un ka Ministru kabinetam ir jāizdod jauni noteikumi.

Netradicionālo braucamrīku sacensības "Ripo raiti 2017"

04.06. Madonas svētku ietvaros ratu parādē "Ripo raiti 2017" Barkavas pagasta pārvaldes komanda piedalījās un veiksmīgi startēja ar savu moto -
LAI BIJ' LABA, KAS BIJ' LABA,
BARKAVS' ZEME TĀ BIJ' LABA -
RUDZUS SĒT, KVIEŠUS BĒRT,
TEHNIKAS PARĀDĒ
ĻOTI LABI NOSTARTĒT!
Paldies visiem, kas palīdzēja! Šie rati piedalīsies nākamajā parādē - Lauksaimniecības tehnikas parādē Barkavā 14.10.2017! Uz tikšanos!
Galerija: www.madona.lv kā arī Barkavas kultūras nama Facebook lapā.

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Madonas novadā

Pašvaldību vēlēsanu rezultāti Madona novadā - Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapa (spied šeit).

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti vēlēšanu iecirknī Nr.659 (Barkavas pagasta pārvalde) - Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapa (spied šeit).

Aicinājums piedalīties pašvaldību vēlēšanās

Labdien, barkavieši un pārējie balsstiesīgie iedzīvotāji! Sestdien, 3.jūnijā, Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Es aicinu ikvienu izmantot iespēju un iet balsot, jo tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kādā novadā, kādā valstī dzīvosim.

Ir nepareizi uzskatīt, ka “mana viena balss" neko nemainīs, jo tas ļauj pārējiem ar savu viedokli panākt citu rezultātu, iespējams, citādāku, nekā Jūs to velētos!

Līgosim Barkavā 23.jūnijā!

23.jūnijā Barkavas estrādē:
19:00 Līgo lieluzvedums "Trīnes grēki", piedalās Barkavas KN pašdarbības kolektīvi
22:00 Balle ar grupu Sveķi
00:00 Puspliko skrējiens

IEEJA VISOS PASĀKUMOS BEZ MAKSAS
Darbosies bufete

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.