BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Barkavas pagasta pārvaldes pārziņā esošajos kapos tiks uzsākta nekopto kapavietu aktēšana

Picture 1No 2023. gada 15. maija Barkavas pagasta pārvaldes pārziņā esošajos kapos tiks uzsākta nekopto kapavietu aktēšana.
Kapavietu aktēšanā ietilps nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sagatavošana. Aktēšanas rezultātā ir iespēja samazināt nekopto kapavietu skaitu kapsētās.

Kapavietu aktēšanu veic kapavietu komisija, kura izveidota, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības 2022. gada 22. jūlija saistošo noteikumu Nr. 14 “ Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” VIII nodaļu – “Nekoptas kapavietas aktēšana”. Katra nekoptā un aktētā kapavieta tiek apsekota 3 gadus pēc kārtas, ja neierodas kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarota persona, tad minētā kapavieta pāriet pagasta pārvaldes pārziņā un tiks ierādīta citam uzturētājam.
Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties redzot šādu zīmi kapavietā, tiks izvietota uz informācijas stenda kapsētā.
Lai saņemtu detalizētāku informāciju par nekopto kapavietu aktēšanu, nepieciešams vērsties pie īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājas Vinetas Morozas, tālrunis uzziņām 29480801.
Vēršam uzmanību, ka pārvalde neveiks atpazīstamu kapavietu iznīcināšanu un kapavietā uzstādītā aktēšanas zīme nenozīmēs , ka pārvalde plāno to iznīcināt, tas nozīmēs, kapavietu identificē kā neapkoptu.