Barkavas pamatskolas (t.sk.pirmsskolas) direktora viedoklis par pārbūvi Barkavas pamatskolas pirmsskolas grupās

Izskatot šobrīd divus aktuālos skolas telpu pārbūves variantus, jāatzīst, ka pārbūve, kas paredz pirmsskolas grupas vajadzībām pielāgot klašu telpas, nav iespējama nepietiekamās telpu platības dēļ. Pārbūves rezultātā izveidotās telpas neatbilstu Ministru kabineta noteiktajām prasībām par minimālo telpu  platību vienam bērnam.

Telpas skolas ēkā tiek pārbūvētas ar mērķi izveidot grupas telpu un guļamtelpu maksimālajam bērnu skaitam vecākajā grupā, tas ir,- 24 bērniem. Šajā pārbūves variantā iegūtā platība nebūtu pietiekama nevienai no izveidotajām telpām:

Telpa

Pārbūves rezultātā izveidotā platība

Nepieciešamā platība 24 bērniem

Grupas telpa

54 m2

72 m2

Guļamtelpa

36 m2

48 m2

Tātad, pie iespējas īstenot šādu pārbūvi, rezultāts būtu neapmierinošs un pašvaldības finanšu līdzekļi izlietoti nepārdomāti un ekonomiski nepamatoti.

Veicot pārbūvi otrā stāva zālītē, izveidotā grupa būs atbilstoša noteikumu prasībām, tās platība būs mazliet vairāk kā 92 m2

Šeit noteikti der atcerēties līdzīgu situāciju 2011. gadā, kad tika veidotas pašreizējās bērnudārza telpas un skolas viedoklis (kopā ar 180 vecāku parakstiem) pauda aicinājumu bērnudārza vajadzībām izmantot arī telpas 1. stāvā, kam toreiz iebilda novada dome. Negribas apcerēt to, kā būtu, ja būtu, bet fakti ir neapgāžami: ja toreiz pārbūve būtu veikta ar domu un skatu nākotnē, tad bērnudārzam  šobrīd telpas būtu pietiekamas.

Cienījamie bērnudārza bērnu vecāki, vecvecāki un aktīvie Barkavas iedzīvotāji, aicinu vēlreiz  izvērtēt esošo situāciju un neuzkāpt otrreiz uz tā paša grābekļa! Gribu piebilst, ka arī vecāku viedokļi par telpu pārbūvi ir dažādi un atšķirīgi.Telpu pārbūve arī šoreiz tiek veikta ar vienu domu un mērķi: lai mūsu bērniem būtu nodrošināti maksimāli labākie apstākļi.

Jūs saprotot un ticot labākajam risinājumam,
skolas direktors Normunds Dzelme.

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.