IIN neapliekamais minimums un atvieglojumi 2019. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, saņemot algu, pensionāriem 2019. gadā šo regulāro izmaksu reizē naudas būs nedaudz vairāk, jo turpinās nodokļu reformā paredzētās ar nodokli neapliekamās ienākuma daļas palielināšana.

Īsumā
  • Neto algu nedaudz palielinās arī jaunā atvieglojuma summa par apgādājamo. Pērn tie bija 200 eiro mēnesī, šogad – 230 eiro. Tātad par katru apgādībā esošu personu mēnesī pēc nodokļu ieturēšanas paliks par 6 eiro vairāk.
  • Darba devējs no darba ņēmējam aprēķinātās algas ietur valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja daļu – 11% – un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ar IIN apliekamo ienākumu samazina neapliekamais minimums un atvieglojumi.
  • Nodokļu maksātāja paša pienākums ir aktualizēt datus savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Pamatojoties uz tajā iekļauto informāciju, darba devējs, aprēķinot algu, piemēro gan neapliekamo minimumu, gan atvieglojumus.
  • Pensionāra neapliekamo minimumu pensijai piemēro pensijas izmaksātājs.

Algas nodokļa likmes nemainās

Izmaksājot algu, darba devējs no tās ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. panta 3. daļā noteikts, ka algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir:

  1. 20% – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;
  2. 23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro.

Ja nodokļa grāmatiņa darba devējam nav iesniegta, piemēro 23% likmi arī tad, ja alga ir mazāka par 1667 eiro.

Darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti pie vairākiem darba devējiem, nodokļa grāmatiņu iesniedz tajā ienākuma gūšanas vietā, kura tiek uzskatīta par galveno.

Savukārt šī panta 2. daļā noteiktas apliekamās summas un likmes gada ienākumam:

  • 20% – gada ienākumam līdz 20 004 eiro;
  • 23% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro (šis progresivitātes pakāpiens ir piesaistīts likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu noteiktajam obligāto iemaksu objekta maksimālajam apmēram, kas pērn bija 55 000 eiro).
  • 31,4% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro.

Lielāks neapliekamais minimums

No 2019. gada 1. janvāra ir palielināts maksimālais neapliekamais minimums – 230 eiro (pērn – 200 eiro).

Ir vēl viens – gada diferencētais neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra. To piemēro līdz noteiktam ienākuma līmenim. Šogad ir paaugstināts mēneša ienākums – 1100 eiro, līdz kuram tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums (pērn līdz 1000 eiro).

Darbavietā, kurā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto neapliekamo minimumu. VID prognozētais neapliekamais minimums ir no 0 eiro līdz 230 eiro. Maksimālo neapliekamo minimumu 230 eiro piemēro ienākumiem līdz 440 eiro mēnesī, savukārt, ja ienākumi pārsniedz 1100 eiro mēnesī, neapliekamo minimumu nepiemēro vispār.

Diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots (koriģēts) par taksācijas gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Gada maksimālais neapliekamais minimums, diferencētā minimuma aprēķināšana ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 676 par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai. Formulā gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ņem vērā maksātāja gada apliekamos ienākumus, kā arī maksimālo gada neapliekamo minimumu; gada apliekamo ienākumu, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu; gada apliekamo ienākumu, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Darba ņēmējs nodokļus no algas samaksā ar darba devēja starpniecību. No darba ņēmējam noteiktās darba algas (bruto) tiek ieturēta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) darba ņēmēja daļa – vispārējā gadījumā 11%. (VSAOI kopējā likme ir 35,09%; darba devējs maksā 24,09%. Tie ir darba devēja izdevumi un darba algas apmēru neietekmē.)

Darbavietā, kurā ir iesniegta nodokļa grāmatiņa, pirms aprēķināt un ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli, algai piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja apgādājamie ierakstīti grāmatiņā, kā arī papildu atvieglojumus, piemēram, par invaliditāti, ja par to ir norāde nodokļa grāmatiņā.

Jo aprīlī ir jāsmejas
Koncerts "Viena tante teica..."
Stalīdzānu bibliotēkā no 20.03.- 10.04.2019 Dzintras Mednes rokdarbu izstāde
Ieplāno tūrisma ralliju “P37 Madona – Cesvaine – Gulbene”

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.