Izveidota elektroniska rokasgrāmata latviešu valodas zināšanu pilnveidei

Latviešu valodas zināšanu pilnveidei radīta jauna elektroniska rokasgrāmata, kas veidota kā lingvistisks uzziņu un mācību materiāls pamatskolas un vidusskolas skolēniem, arī studentiem un visiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot valodas zināšanas. Lietotne var kalpot kā teorētisks palīgs skolotājiem, it īpaši tiem, kuri strādā diasporā vai māca latviešu valodu kā svešvalodu ārpus Latvijas.

Elektroniskā Latviešu valodas rokasgrāmata ir enciklopēdiska rakstura darbs, informatīvs mācību palīglīdzeklis latviešu valodniecībā, informē Latviešu valodas aģentūra. Tajā apkopoti un izklāstīti galvenie jautājumi 26 valodniecības nozarēs un apakšnozarēs (kopā vairāk nekā 1500 šķirkļu jeb satura vienību). Ietvertas arī tādas nozares, kuru saturs skolas mācību līdzekļos tiek minimāli atspoguļots, tomēr ir nepieciešams, lai labāk izprastu un pilnvērtīgāk lietotu valodu.

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.