Jaunas prasības ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā

2019. gada 1. janvārī stājas spēkā ne tikai Ugunsdrošības noteikumu prasība atjaunot dabīgās ventilācijas kanālus telpās ar gāzes plīti, bet arī vairāki grozījumi citos Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas saistīti ar drošību un civilo aizsardzību.

Īsumā
  • 2019. gada 1. janvārī stājas spēkā MK noteikumu punkts, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.
  • Turpmāk publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja ievērotas Ugunsdrošības noteikumos noteiktās prasības.
  • No jaunā gada augstākās izglītības iestādei jānodrošina, ka studējošais augstākās izglītības procesā apgūst obligāto civilās aizsardzības kursu.
  • Paaugstinātas bīstamības objektu īpašniekiem civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas ietvaros turpmāk jāizstrādā bīstamo vielu atrašanās vietu shematisks attēlojums jeb plāns.
  • Vienlaikus 2019. gada 1. janvārī stājas spēkā Ugunsdrošības noteikumos noteiktās prasības paaugstinātas bīstamības objekta īpašniekam, kurš objektā izveidojis reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienību.

Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieces p.i. Intas Palkavnieces sniegtajai informācijai grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar ugunsdrošību, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī, ir šādi:

  • MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 89.10. apakšpunkts – par dabiskās ventilācijas kanālu atjaunošanu; 340. punkts – par atļauju naktī izmitināt cilvēkus publiskā objektā;
  • MK noteikumu “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” 3. punkts un ar to saistošie noteikumi – par prasību augstākās izglītības iestādēm izglītības procesā nodrošināt obligātā civilās aizsardzības kursa apgūšanu;
  • MK noteikumu Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” 6.5. punkts – par bīstamo vielu atrašanās vietu shematisko plānu; 7. punkts un ar to saistītie apakšpunkti – par pienākumiem paaugstinātas bīstamības objekta īpašniekam, kurš objektā izveidojis reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienību.

Dabiskās ventilācijas kanālu atjaunošana

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 516. punktam 2019. gada 1. janvārī stājas spēkā minēto noteikumu 89.10. apakšpunkts, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. I. Palkavniece skaidro, ka no jaunā gada jānodrošina minētā punkta prasības izpilde, proti, dabiskās ventilācijas kanālam jābūt atjaunotam, ja tas vēl nav izdarīts.

LV portāls jau rakstīja, ka dabasgāze ir vieglāka par gaisu, tādēļ noplūdes gadījumā tā koncentrējas telpas augšējā daļā, līdz ar to virtuvēs ar dabasgāzes aparātu projektē un ierīko dabisko ventilācijas sistēmu, kuras ievads atrodas pie griestiem. Vienlaikus tas nenozīmē, ka virtuvē ar gāzes plīti aizliegts izmantot tvaika nosūcēju – tas jālieto kopā ar filtru, kas jāmaina ik pēc trim mēnešiem, proti, aizliegts pievienot to vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam. Nepietiekama ventilācija jeb zema iekštelpas gaisa kvalitāte palielina ne tikai ugunsbīstamības risku, bet arī atstāj sekas uz cilvēka veselību un ēkas stāvokli.

Lubāna ezera Ceļotāju dienas 2019
Kapusvētki Barkavas apkārtnē 2019. gadā
Izdomāts, jautri bēdīgs notikums kādā Latvijas pagastā Jāņu vakarā
Līgo balle

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.