Kas jāzina par slimības lapu B

Saslimšanu nevar uzskatīt par patīkamu stāvokli, un tādā brīdī ir svarīgs ne vien atlabšanas process, bet pietiekams finansiālais nodrošinājums. Ja slimība ievelkas vai saslimis bērns, sāk “strādāt” sociāli apdrošinātas personas statuss un no atalgojuma maksātās sociālās iemaksas, jo tad darbnespējas lapas B slimības pabalsta izmaksu pārņem valsts. Slimības pabalsta par B lapu aprēķins ir komplicēts un atšķirīgs dažādām nodarbināto grupām. Diemžēl ne vienmēr slimības lapu B, ja tā ir izsniegta, valsts apmaksās. Turklāt saņemtā pabalsta apmērs dažkārt var nepatīkami pārsteigt.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam saslimšanu nosacīti var iedalīt divos periodos:

  1. periods – ja slimība ilgst līdz 10 dienām, ārsts izsniedz slimības lapu A, ko apmaksā darba devējs. Vairāk informācijas par to – LV portāla infografikā “Slimības lapa A – kas par to jāzina darbiniekam”.
  2. periods – ja slimība ieilgst vairāk par 10 dienām, tad no 11. slimības dienas ārsts izsniedz slimības lapu B, ko apmaksā valsts VSAA personā, ja likumā noteiktajā periodā ir veiktas sociālās iemaksas. Ja saslimis bērns līdz 14 gadu vecumam un par to ir klātbūtnē jārūpējas, tad ārsts no bērna saslimšanas 1. dienas izsniedz slimības lapu B, ko apmaksā valsts VSAA personā. LV portāls par to ir rakstījis arī skaidrojumā Slimības lapas B piešķiršana un apmaksa.

Šādu kārtību par darbnespējas lapu izsniegšanu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 152.

Jāatceras, ka šobrīd slimības lapu personai neizsniedz papīra formātā. Tas ir elektronisks dokuments, ko mediķis ievieto E-veselības sistēmā, bet darbiniekam savai vadībai par saslimšanu ir jāpaziņo līdz ar slimības lapas piešķiršanu, piemēram, piezvanot. Darba devējs informāciju par piešķirto slimības lapu B varēs apskatīt tikai pēc tās noslēgšanas.

Ja esat nodarbināts Latvijā un saslimšana jūs pārsteigusi, esot, piemēram, komandējumā ārvalstī, vēršoties pie ārsta, ir jālūdz saslimšanu noformēt veidlapas E116 formā. E veidlapas ir apstiprinātas Eiropas Administratīvajā komisijā. Tās ir spēkā un tiek lietotas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs kā informācijas apmaiņas nesējs starp ES dalībvalstu kompetentām iestādēm sociālās apdrošināšanas pakalpojumu piešķiršanai. E116 veidlapa, iesniedzot to VSAA, nav jātulko.

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir personām, kuras ir sociāli apdrošinātas saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”:

  • darba ņēmējs;
  • pašnodarbinātais, ja faktiski ir veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
  • pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai.
Jo aprīlī ir jāsmejas
Stalīdzānu bibliotēkā no 20.03.- 10.04.2019 Dzintras Mednes rokdarbu izstāde
Ieplāno tūrisma ralliju “P37 Madona – Cesvaine – Gulbene”
Koncerts "Viena tante teica..."

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.