“MANA MADONA” – ESAM AUGSTĀK! Madonas novadam jauna vizuālā identitāte.

Tā tika radīta, lai spētu skaidrāk pozicionēt novada tēlu, kā arī, lai skaidrotu novada nozīmi Vidzemes, Latvijas, kā arī Eiropas mērogā. Novada jaunais logo ir lakonisks un viegli atpazīstams, ietverot vārdu spēli “Mana Madona”.

Agris Lungevičs, Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs

Šogad atzīmējām Madonas novada pastāvēšanas desmitgadi. Kopš Latvijas reģionus skāra pēdējā administratīvi teritoriālā reforma, mums ir izdevies Madonas novadu ar mērķtiecīgu un precīzi īstenotu investīciju palīdzību padarīt par vietu, kur attīstās uzņēmējdarbība un tiek domāts par ērtas dzīves telpas radīšanu jaunajām ģimenēm. Viegli nav, jo savstarpējā konkurence lauku novadu vidū ir liela, turklāt iedzīvotāju skaits Latvijā ik gadu samazinās. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka pašvaldība iet līdzi laikam.

Vēlamies, lai ikviens novada iedzīvotājs būtu lepns par vietu, no kuras nācis – gan skaistās dabas dēļ, gan kultūrvēsturiskā mantojuma dēļ, tāpat arī tamdēļ, ka novads nemitīgi attīstās un spēj iet līdzi laikam. Vizuālā identitāte ir viens no pasākumu kopumiem, kas, pēc manām domām, veicinās novada attīstību un vairos novada atpazīstamību citos Latvijas reģionos, kā arī iedzīvotāju pašapziņu un lokālpatriotismu. 

Nākamās nedēļas laikā Priežu kalniņā (Kalna un Ausekļa ielas stūrī) tiks atklāts vides objekts ar uzrakstu “MANA MADONA”, kas būs pieejams ikvienam. Vides objekts ir tikai daļa no jaunās, vasaras periodā izstrādātās vizuālās identitātes, kas tika radīta, lai spētu skaidrāk pozicionēt novada tēlu, kā arī, lai skaidrotu novada nozīmi Vidzemes, Latvijas, kā arī Eiropas mērogā.

Vizuālā identitāte ir elementu kopums, kas ātrā, piesātinātā un mūsdienīgā veidā spēj nodot sabiedrībai, novada viesiem, sadarbības partneriem, iespējamajiem investoriem vienkāršu priekšstatu par novadu – mūsu filozofiju, kopējām vērtībām, iespējām un attīstības vīziju. Izveidoto zīmolu plānots izmantot gan uz novada reklāmas materiāliem, gan arī e-vidē: mājaslapā un sociālajos tīklos. Tāpat plānots attīstīt arī vienota stila suvenīru izveidi, kas šķitīs saistoši kā novadniekiem, tā novada viesiem.
Madonas novada vizuālā identitāte sevī ietver jaunu novada zīmola grafisko risinājumu – “MANA MADONA” un devīzi: “esam augstāk!” (kā novada formālo identitāti saglabājot ģerboni), izstrādāta arī novada leģenda:

“Latvijas sirdī, Gaiziņa pakājē slejas Latvijas augstākais novads — Madona.

Ir vietas, kas lepojas ar savu vēsturi un bijušo spozmi, bet Madona skatās uz nākotni.

Skatās tālu, jo no augšas redzams ir labāk!

Augšā ziemas ir īstākas, gaiss ir svaigāks un meži zaļāki, avoti tīrāki un ezeri dzidrāki.

Te augšā vari pacelties arī Tu — no bērna dienām skolas solā, sekojot savam

aicinājumam biznesā vai paaugstinot meistarību sportā.

Savā izaugsmē Tu nebūsi viens — pašvaldības atbalsts un augstā iedzīvotāju

līdzdalība nevienam neļaus palikt lejā.

Dabas spirdzināti un daudzo sportisko aktivitāšu spēcināti, Madonas iedzīvotāji

mostas agri, lepni kopj savas tautas kultūru un nes pilsētas vārdu pasaulē. Vienmēr

ar domu atgriezties, lai šeit arī saviem bērniem ieliktu pamatu kārtīgai dzīvei.

Mēs esam Latvijas augstākais novads, kā to akcentē arī novada leģenda, un mūsu mērķis ir sasniegt visaugstāko dzīves līmeni reģionā. Kā reģionālajam centram mums ir svarīgi iet līdzi laikam, cenšoties dažādos veidos piesaistīt novadam investīcijas, atbalstīt uzņēmējus, kā arī spēt uzrunāt cilvēkus atgriezties atpakaļ - uz dzīvi novadā. Tas var spēlēt būtisku lomu arī dažādu darba vakanču aizpildīšanā, spējot uzrunāt speciālistus no dažādām sfērām, izvēlēties par labu novadam.

Jaunās novada identitātes izstrādes procesā tika iesaistīti arī novada iedzīvotāji, lai noskaidrotu visbiežākās asociācijas un sajūtas attiecībā pret novadu. Līdzvērtīgi svarīgs ir arī redzējums “no malas”. Tā rezultātā, sadarbojoties ar grafiskā dizaina kompāniju, pusgada laikā tapa jauna, mūsdienīga, novadu raksturojoša vizuālā identitāte, stāsta “BrandBox” radošais direktors Ēriks Šulcs: “Kā jebkuram novadam vai pilsētai, sarežģītākais ir atrast un pareizi izcelt to īpašo, atšķirīgo, kas konkrētajam novadam piemīt. Bez tam, zīmolam ir ne tikai jābūt atraktīvam un tūristus pievelkošam, tam ir jābūt tādam, ar ko var asociēties vietējie iedzīvotāji. Tieši šis aspekts radošajā procesā bija vissarežģītākais - atrast izteiksmes veidu, ar ko asociēt un asociēties, jo vienlīdz nozīmīgu vērtību novadā ir daudz. Galvenais, ko gribējām atrast, ir personiskums, lai jaunais zīmols nav tikai glīts simbols, bet gan spējīgs kaut ko ietilpīgu pateikt.

‌Manuprāt, esam atraduši ideālu zīmola esenci Madonas novadam - “Esam augstāk! Madonas novads ir augstākais novads Latvijā pēc fakta, bet kas pats svarīgākais - tas ir uz darbību aicinošs. Skatāmies augstāk! Darām augstāk! Dzīvojam augstāk! Mēs taču gribam būt augstāk! Savukārt, zīmola grafiskais risinājums “MANA MADONA” dod iespēju gan iedzīvotājiem, gan viesiem aizpildīt to ar savu pieredzi, emocijām un iecerēto - tātad padarīt to dzīvu!”

A.Lungevičs stāsta: Lai zīmols “iedzīvotos” ir nepieciešams, lai to ar sevi saista novada iedzīvotāji. Tas, ko panācis “BrandBox”, ir ļoti viegli uztverams, un mums, katram pieliekot klāt savas asociācijas, var izdoties ātri vien ne tikai pašiem saprast, ko mums nozīmē Madona un Madonas novads, bet arī ar entuziasmu pastāstīt to novada viesiem. Es tiešām novēlu mums būt atvērtiem pret jauno grafisko risinājumu, kam bija laiks nākt vietā, padarot arī pašvaldības e-vidi mūsdienīgāku un saistošāku. No pašvaldības puses jauno zīmolu “iedzīvināsim” gan ar vides objektu un reklāmas plakātu izvietošanu pilsētā, piemēram, pie iebraukšanas pilsētā, gan ar suvenīru līnijas izveidi, bet paralēli aicinu ikvienu novada iedzīvotāju nākamās nedēļas izskaņā, Latvijas patriotiskākajā mēnesī, doties apskatīt jauno vides objektu Priežu kalniņā un aizdomāties par to, ko mums katram nozīmē mūsu valsts un pilsēta – Madona.

Zīmola vizuālās identitātes vadlīnijas (PDF).


‌‌Informāciju sagatavoja: Ilze Riekstiņa
‌vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas avots: madona.lv

Barkavas kultūras nama 105. darba sezona

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.