Skriešana Barkavas pagastā

12. jūlijā caur Barkavu mēros ceļu starptautisks pasākums "Miera skrējiens", par kuru jau iepriekš tika rakstīts www.barkava.lv. Skrējiena būtība ir ar skriešanas palīdzību vienot cilvēkus ar visām viņiem piemītošajām atšķirībām un ļaut sajusties katram kā svarīgai daļai no pasaules ģimenes. Skrējiens praktiskā veidā izlīdzina tās lietas, kas mūs šķir, parāda to, ka savā būtībā mēs visi esam skaisti un vienlīdzīgi, kā arī uzsver un stiprina mūsu kopējo tiekšanos pēc miera un harmonijas savā starpā. Šī globālā stafetes veida skrējiena dalībnieki nes šo iniciatīvu ar simboliskas lāpas palīdzību un dalās tajā ar ikvienu, ko satiek, dodot iespēju katram ielikt kādu daļu no sevis šīs idejas veicināšanā un kaut uz brīdi kļūt par šī lielā skrējiena komandas dalībnieku.

Krīzes vadības padome atzīst ilgstošo sausumu par valsts mēroga dabas katastrofu

Krīzes vadības padome nolēma, ka saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa.

Swedbank Madonas filiāles klientu apkalpošanas darba laika izmaiņas

Swedbank regulāri seko klientu paradumiem un aktivitātei pakalpojumu izmantošanā, pielāgojot bankas infrastruktūru pieprasījumam un klientu plūsmai.

Līdz ar to no 2. jūlija mainīsies Madonas filiāles darba laiks.
Turpmāk klientu apkalpošana tiks veikta:

  • Pirmdienās 9.00–18.00
  • Trešdienās 9.00–16.00
  • Piektdienās 9.00–16.00

"Barkavas Vārds" 2018.gada jūnija numurs

Pirmssvētku laikā pie pagasta iedzīvotājiem devies izdevuma “Barkavas Vārds” jūnija numurs. Numurā:  aktuālā informācija par pagasta pārvaldes darbību un projektiem, bibliotēku un skolu ziņas, atskats uz pašdarbības kolektīvu jubileju pasākumiem, intervija ar piena lopkopības saimniecības īpašniekiem Mariju un Jāni Haisanoviem, par to, cik labi var strādāt, ja darbs ir arī hobijs, stāsta sieviešu deju kolektīva “Zīles” vadītāja Ilze Purpļeviča, protams, arī informācija par plānotajiem sporta un kultūras pasākumiem. 

Sākusies uzņemšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Uz kompetencēm balstīta izglītība, modulārā apmācība, darba vidē balstītas mācības- jēdzieni izglītībā, par ko vēl nesen neviens nebija dzirdējis, taču tagad tās kļūst par izglītības procesa neatņemamu sastāvdaļu. It īpaši profesionālajā izglītībā, kur sasniedzamie rezultāti ir cieši saistīti ar darba tirgus prasībām.

KONKURSS "SAKOPTĀKĀ KĀPŅU TELPA BARKAVAS PAGASTĀ"

Arī šajā vasarā tiek izsludināts konkurss, lai veicinātu apkārtējās vides sakopšanu Barkavas pagastā, šoreiz aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību kāpņu telpām.

Konkurss "Barkavas pagasta sakoptākā kāpņu telpa"

MĒRĶIS : Sekmēt dzīvojamā fonda koplietošanas telpu sakopšanu

ATKLĀJ SEV CESVAINES PILS UN MUIŽAS SKAISTUMU NO VISĀM ČETRĀM DEBESS PUSĒM!

Apvienojoties trīs Baltijas valstu piļu un muižu asociācijām, šogad ir tapis pārrobežu pasākums, kura laikā no 24. maija līdz 16. septembrim savas durvis apmeklētājiem ver 131 muiža un pils. Akcija “Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas – svinēsim kopā!” ir veltījums Lietuvas neatkarības atjaunošanas, Latvijas un Igaunijas neatkarības pasludināšanas simtgadēm, kā arī Eiropas Kultūras mantojuma gadam.

Kapusvētki Barkavas apkārtnē 2018. gadā

Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes kapusvētki:

Saikavas kapos 7.jūlijā plkst. 13:00

Muižas kapos 4.augustā plkst. 13:00

Romas katoļu draudzes kapusvētki:

BARKAVAS PAGASTA SVĒTKI, TEHNIKAS PARĀDE 2018

BARKAVAS PAGASTA SVĒTKI
TEHNIKAS PARĀDE
2018

Svētku norise

Pie Barkavas kultūras nama
9:00 “Barkavas maratons” (0,5 km, 1,5 km, 5 km, 10 km distancēs) pieteikšanās pa tel. nr. + 371 20 047 048
10:30 Erudīcijas konkurss bērniem
L.Skariņas Barkavas pagasta māju vietu māla podu izstādes atklāšana

Izstāde "Sportiskās virsotnes"
Lāčplēša dienas un Latvijas valsts simtgades pasākumi Barkavas pagastā
Barkavas KN kolektīvi atsāk sezonu!
Lāčplēša dienas un Latvijas valsts simtgades pasākumi Barkavas pagastā
Izstāde "Renesanse" Stalīdzānu bibliotēkā

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

 
© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.