„CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Madonas novadam

CEMEX.jpg2016.gada 25.aprīlī nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Madonas novadam.

Konkursa prioritātes:

  1. droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
  2. vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
  3. izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.

Lielā talka Barkavas pagastā

IMG_20160423_125634.jpgBarkavas pagastā lielā talkošana, kad tika sakopti gan ceļu krustojumi, gan ceļmalas, gan iecienītas sportošanas un atpūtas vietas, norisinājās vairākās vietās. Kopā talkā piedalījās apmēram 45 Barkavas pagasta iedzīvotāji, daudzi iedzīvotāji rosījās arī savu māju pagalmos, padarot apkārtni tīru.

Autoceļa Madona - Rēzekne 24 kilometrs ir zīmīgs ar skaistu, bet ļoti aizaugušu bērzu aleju abās ceļa pusēs. Zinātāji  stāstīja, ka šīs bērzu alejas savulaik, pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, stādījuši Barkavas skolas un Kalna skolas skolēni. Strādājuši divas dienas.

Barkavas un Stalīdzānu bibliotēku organizētā ekskursija

20.04.2016_1.JPG     Bibliotēku nedēļas ietvaros 20.aprīlī Barkavas un Stalīdzānu bibliotēku vadītājas saviem aktīvākajiem lasītājiem bija noorganizējušas ekskursiju pa Madonas novadu. Katru gadu notiek kāds abu bibliotēku kopīgs pasākums, un šogad tā bija ekskursija.

     Vispirms ciemojāmies SIA “Madonas karameles”, kur uzzinājām visu par karameļu tapšanas procesu un katram bija iespēja uztaisīt un iesaiņot līdzņemšanai savas dzērveņu karameles. Prieks, ka mēs bijām pirmā ekskursantu grupa jaunajās uzņēmuma telpās Rīgas ielā 1.

Seminārs "LEADER projektu iesniegumu kārtas no jūnija līdz augustam"

3. maijā plkst. 10:00 Barkavas kultūras namā notiks seminārs par LEADER projektu iesniegšanu.

Lielā talka Dobēs

page0001.jpgBiedrība "Mēs - Barkavas pagastam" 23.aprīlī pulksten 10:00 aicina uz Lielo talku Barkavas Dobēs.

Talciniekiem jāņem līdzi darba prieks, grābeklis un cimdi. Par pārējo parūpēsimies mēs!

Ikgadējā talka pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”

ASR-balts8.jpgPulkveža O.Kalpaka piemiņas fonds un Ošupes pagasta pārvalde aicina piedalīties ikgadējā pavasara talkā pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājās Madonas novada Ošupes pagasta „Liepsalās”

2016.gada 30.aprīlī plkst.11.00.

Šī  gada talkas mērķis - ikgadējie sakopšanas darbi, stādījumu atjaunošana, jaunu objektu veidošana.

Priežukalna bērzu alejas sakopšanas talka

23.04.2016.jpgMadonas novada Barkavas pagasta pārvalde 23.aprīlī plkst. 10.00 aicina uz "Priežukalna bērzu alejas sakopšanas talku".

Līdzi jāņem cirvji, zāģi, cimdi un labs noskaņojums.
Talciniekiem pusdienās būs silta zupa.
Pulcējamies Priežukalnā!

Tālrunis uzziņām 26369471, Dacīte

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

Madonas novada Barkavas pagasta pārvalde nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamās telpas Jaunatnes ielā 7, Barkavā, Madonas novadā, 141,7 m2 platībā.

Madonas novada Barkavas pagasta pārvalde aicina darbā kultūras nama direktoru/i

Amata pienākumi:

  • Organizēt, plānot, vadīt un kontrolēt kultūras nozares darbu Barkavas pagastā;
  • Organizēt, plānot, vadīt un kontrolēt Barkavas pagasta amatiermākslas kolektīvu darbu, māksliniecisko izaugsmi un attīstību;
  • Sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību pagastā;
  • Piedalīties novada kultūras norišu organizēšanā;
  • Kultūras nama budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.