Barkavas basketbolistiem 3. vieta Madonas novada ziemassvētku kausa izcīņā.

Madonas sporta centrā 11. un 13. decembrī norisinājās Ziemassvētku kausa izcīņa basketbolā vīriešu kumandām.

Apstiprināts Ceļu sakārtošanas nolikums. Publicēta ceļu sakārtošanas programma

    Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi darbu pie pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas un kritēriju izstrādāšanas, lai iekļautu tos Madonas novada lauku ceļu sakārtošanas programmā.

Tikšanās ar fotogrāfi Ainu Karavaičuku

    24.novembrī Barkavas bibliotēka aicināja interesentus uz tikšanos ar fotogrāfi Ainu Karavaičuku. Fotomāksliniece pasākuma apmeklētājiem stāstīja par foto galeriju “Putni”, kura pagasta pārvaldes zālē skatāma jau no 12.novembra.

Sveicam PII "Ābelīte" skolotāju Rutu Mugureviču!

Šī gada 6.novembrī Saikavas tautas namā notika Madonas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pasākums “Tev, pirmsskolas skolotāj!”, kurā cildināja labākās pirmsskolas skolotājas. No Barkavas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" nominācijai "Labākais pirmsskolas skolotājs 2015" bija pieteikta un apbalvojumu saņēma sagatavošanas grupas skolotāja Ruta Mugureviča.

Jaunumi Barkavas bibliotēkā (2015.g. novembris)

    Barkavas bibliotēka savu krājumu ir papildinājusi ar jaunām grāmatām medicīnā, mākslā un daiļliteratūrā. Grāmatas būs interesantas  plašam lasītāju lokam.

Ainas Karavaičukas foto izstāde "Putni"

    Barkavas  pagasta pārvades zālē no 12.novembra skatāma Ainas Karavaičukas foto izstādi "Putni". Foto māksliniece ir  kanāla "National Geographic" rīkotā konkursa "Mana pārsteidzošā Latvija" uzvarētāja. Ar Ainu Karavaičuku tiksimies klātienē 24.novembrī plkst. 14.00.

Atpazīsti tautasdziesmu!

    31.oktobrī mūsu Dainu tēvam Krišjānim Baronam 180. dzimšanas diena! Viņa mūža darbs ir akadēmiskais tautas dziesmu krājums “Latvju dainas”. Ar tautasdziesmām mēs esam cieši saistīti.

Helovīni nāk!

    29.oktobra pēcpusdienā Stalīdzānu bibliotēkā bērni tika aicināti uz radošajām darbnīcām, lai sāktu gatavoties mūsu bērnu iemīļotajiem svētkiem Helovīniem. Svētku neatņemama sastāvdaļa ir izgrebts ķirbis. Bet ko darīt tiem bērniem, kuru piemājas dārziņos ķirbji nav izauguši? Vienmēr var rast kādu risinājumu!

Barkava. Māls. Vēstījumi iz senajām mājvietām.
Barkavas kultūras nama "30 DIENAS SVĀRKOS" akcija!

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.