Par ūdens patēriņa starpību: kā tā rodas un kā samazināt

Patērētā ūdens apjoms un samaksa par to daudzdzīvokļu mājās no sākta gala bijusi strīda ābols, jo vairāk tādēļ, ka šis pakalpojums kļūst arvien dārgāks. Savulaik šķita, ka skaidrību par katrā mājoklī reāli izmantoto ūdens tilpumu un tātad arī maksājuma apmēru ieviesīs individuālo patēriņa skaitītāju uzstādīšana dzīvokļos. Taču īstenībā tas līdzējis tikai daļēji.

Īsumā
  • Lai daudzdzīvokļu mājā noteiktu, cik daudz ūdens katrā dzīvoklī patērēts un cik par to jāmaksā, ir uzstādīti individuālie skaitītāji.
  • Taču šo skaitītāju rādījumi nesakrīt ar pakalpojuma sniedzēja uzstādītās mērierīces datiem pie ūdens ievada mājā.
  • Tādējādi rodas ūdens patēriņa starpība, kas pārrēķina veidā solidāri jāapmaksā mājas iedzīvotājiem.
  • Ūdens patēriņa starpība galvenokārt rodas tehnisku iemeslu (atšķirīga skaitītāju klase un jutīgums, mehāniska ietekmējamība) un cilvēka faktora dēļ.
  • Patēriņa starpību var maksimāli samazināt, uzstādot jaunākās paaudzes mērierīces ar datu attālinātu nolasīšanu.

Individuālo skaitītāju rādītāju summa visbiežāk uzrāda vienu patērētā ūdens tilpumu, bet komercuzskaites mēraparāts jeb centrālais ievada skaitītājs – citu (dažkārt pat par 40% lielāku). Šī starpība tiek iekļauta patēriņa pārrēķinā un pēc normatīvajos aktos noteiktās vai pašu iedzīvotāju nolemtās kārtības solidāri jāapmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Individuālie skaitītāji nav reālā patēriņa spogulis

Par to arī mūžīgā neapmierinātība, sūdzības. Piemēram, LV portālā vien par šo tematu iesūtīts vairāk nekā 70 lasītāju jautājumu.

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis Ģirts Beikmanis atzīst – jautājums par ūdens patēriņa skaitītājiem un patēriņa starpību nav vienkāršs un nav arī vienkārši risināms.

“Skaitītāji dzīvokļos ir tikai tādēļ, lai starp visiem lietotājiem kaut cik godīgi sadalītu mājā patērēto ūdens daudzumu, ko uzskaitījis mājas ievada skaitītājs. Individuālo skaitītāju uzstādīšanai ir vēl cits pozitīvs efekts: tā veicinājusi ievērojamu ūdens patēriņa samazinājumu. Bet ir ļoti daudz dažādu apstākļu, kāpēc skaitītāju rādījumi nesakrīt. Pirmkārt, to ietekmē skaitītāju precizitātes klases; vai šīs ierīces ir pareizi uzstādītas; cik tuvu tās atrodas patērētājam. Otrkārt, atsevišķi iedzīvotāji cenšas nokrāpt ūdeni saviem kaimiņiem, tāda problēma ir visā pasaulē. Taču – cik daudz ūdens mājai ir piegādāts, tik daudz patērētājam vienmēr būs jāsamaksā pakalpojuma sniedzējam,” uzsver Ģ. Beikmanis.

Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš pauž līdzīgu viedokli: “Ļoti bieži, realizējot dzīvē labas idejas, kaut ko neizdarām līdz galam. Ieviešot individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādītāju uzskaiti, netika izvirzītas prasības, ka vienas daudzdzīvokļu mājas robežās skaitītāji jāuzstāda visiem dzīvokļu īpašumiem, turklāt līdzsvarojot mērierīču klasi: ja, piemēram, pie centrālā ievada ir augstas jutības C klases skaitītājs, tad atbilstošai klasei jābūt arī individuālajiem skaitītājiem. Ja vienu ūdens daudzumu mēra ar dažādām sistēmām, rādījumi nekad nesakritīs. Klase nosaka, pie kāda ātruma skaitītājs sāk uzskaitīt ūdens plūsmu. Dzīvokļu īpašnieki ir to uzķēruši – piemēram, no krāna palaiž mazu tērcīti, ko zemākas klases ierīce neuzskaita. Tā bez maksas var piepildīt pusi vannas, samaksājot tikai par papildināto karsto ūdeni.”

Jāpaskaidro, ka ūdens patēriņa skaitītāji iedalāmi trīs precizitātes klasēs (A, B un C). Nejutīgākie, neprecīzākie un vieglāk ietekmējamie ir A klases skaitītāji, kas gan ir novecojuši un vairs gandrīz netiek izmantoti. Jaunākās paaudzes skaitītājiem parametrus var atrast uz to ciparnīcas ar apzīmējumu “R”; labas kvalitātes ierīces apzīmējumam jābūt ne zemākam par “R=100”.

Kā nākamo nozīmīgāko nesakritību iemeslu V. Peipiņš līdzās manipulācijām ar individuālajām mērierīcēm nosauc vēl kādu cilvēka faktoru – iedzīvotāji informāciju par skaitītāju rādījumiem iesniedz neprecīzi. “Ja ir simt dzīvokļu māja un neprecīzas ziņas iedod viens īpašnieks, kļūda varbūt būs 100–200 litru robežās, bet, ja tā rīkojas 20–30 cilvēku, starpība būs mērāma kubikmetros un izpaudīsies lielā īpatsvarā, par ko iedzīvotāji protestēs.”

Kas rada ūdens patēriņa starpību?

Apkopojot daudzdzīvokļu māju pārvaldnieku pieredzi, atklājas raksturīgākie cēloņi, kas rada ūdens patēriņa starpību daudzdzīvokļu mājās:

  • dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju kvalitāte un tehniskie parametri;
  • mērierīču tehniska ietekmēšana, lai netiktu uzskaitīts patērētais ūdens;
  • dzīvokļu īpašnieku ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas paradumi (tos neiesniedz savlaicīgi vai iesniedz ilgu laiku pēc nolasīšanas, kā arī apzināti norāda samazinātu patēriņu);
  • novecojusi dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma, kā dēļ var rasties ūdens zudumi, kā arī var aizsērēt ūdens patēriņa skaitītāju filtri un pazemināt plūsmas uzskaites precizitāti;
  • mājas komercuzskaites mēraparāta bojājumi, kā dēļ neprecīzi tiek uzskaitīts mājai piegādātā ūdens tilpums (retāk).

Kā rīkoties, lai minētos trūkumus novērstu?

Ģ. Beikmanis iesaka: “Pirmais nosacījums ir uzstādīt skaitītājus ar augstāku precizitāti un nākamais – ar attālinātu rādījumu nolasīšanu. Tas nozīmē arī stingrāku kontroli, faktiski novēršot iespēju būt negodīgam un arī tehniski ietekmēt rādījumus. Tai pat nav jābūt elektroniskai: ja ūdens patēriņa skaitītāju, tāpat kā elektrības patēriņa skaitītāju, novietojam ārpus dzīvokļa, arī tiek izslēgta iespēja ietekmēt tā darbību. Turklāt, ja mērierīce atrodas tālāk no gala patērētāja, vismaz četru piecu metru attālumā, tad veidojas hidrauliskais pretspiediens un skaitītājs strādā daudz precīzāk. Ja skaitītājs ir ļoti tuvu, pusmetru zem izlietnes, tam ir liela neprecizitāte uzskaitē. Skaitītājs pamatā tomēr ir paredzēts vidējai plūsmai; ja plūsmas ir dažādas, rodas novirzes.”

V. Peipiņš: “Manā pārvaldīšanā, piemēram, ir māja, kur dzīvokļu īpašniekiem ierosināju ieviest rādījumu attālināto nolasīšanu elektroniski. Skaitītājs aprīkots ar īpašu devēju, kura signāls nonāk specializētās servisa firmas datorā, un tādējādi iespējams pat izsekot diennakts patēriņa dinamiku. Mēneša pēdējā dienā pārvaldnieks saņem izdruku par katra dzīvokļa kopējo individuālo patēriņu, un visā pilnībā atkrīt jebkādas problēmas par datu precizitāti un informācijas saņemšanu, kā arī rādījumu ietekmēšanu, jo arī tas atspoguļotos šajos datos. Patēriņa starpība uzreiz nokritās 5–10 % robežās, un tas faktiski ir optimālais rezultāts. Ja iegādāts nepieciešamais aprīkojums, rādījumus nolasīt var arī pats pārvaldnieks, bet es uzskatu, ka mājas apsaimniekotājam ar šādām lietām nav jānodarbojas, tāpat kā ar ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un apkalpošanu. Tam paredzēti specializēti, sertificēti uzņēmumi, kuri sniedz savus pakalpojumus.”

Normunda Rutuļa koncerts Barkavā
Donoru diena Barkavā

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

 
© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.