Pasākums „Reiz tirgū...”

Kā agrāk tirgojās Lielajā Katrīndienas tirgū Stalidzānos un kā meklēja Lielo mantu kalnu?

17.07. plkst. 18:00 Barkavas estrādē „REIZ TIRGŪ...”
• Barkavas KN pašdarbības kolektīvu uzvedums par to, kā kādreiz tirgojās un meklēja Mantu kalnu
• LTV1 raidījuma „Tas notika šeit” noslēgums
• Zaļumballe kopā ar grupu „SOKRATA BRĪVDIENAS” (līdz plkst. 24:00)

IEEJA BRĪVA
PASĀKUMĀ JĀIEVĒRO COVID-19
PULCĒŠANĀS IEROBEŽOJUMI

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.