BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Pie Barkavas eglītes sēdēs Ziemassvētku vecītis

21. un 22. decembrī laikā no plkst. 16:00 īdz 18:30 pie Barkavas Cebtra egles SĒDĒS ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS.
• Apsveiks Barkavas pagastā deklarētos bērnus, kas neapmeklē PII (pēc izsūtītiem ielūgumiem)
• Pacienās katru garām ejošu bērniņu
Ievērojot pulcēšanās noteikumus!
Šis nav pasākums, bet gan Barkavas pagastā deklarēto bērniņu apsveikšana un garāmgājēju uzmundrināšana.