Ik gadu Latvijas zvērinātie notāri sagatavo ap 40 tūkstošiem pilnvaru. Ikdienas novērojumi liecina, ka visbiežāk cilvēki izdod pilnvaru pārstāvēt savas intereses, ja plānotā darījuma vai lēmuma pieņemšanas laikā viņi nav Latvijā, ja nav vēlēšanās pašam ar konkrēto jautājumu nodarboties vai ir pārliecība, ka kāds cits to izdarīs labāk. Pilnvaru mēdz izdot arī tad, ja savu interešu pārstāvība jāuztic profesionālim, piemēram, valsts iestādēs vai tiesas procesā.

Īsumā
  • Pilnvarnieka klātbūtne, izsniedzot pilnvaru, nav obligāta.
  • Cilvēkam, kuram tiek izdota pilnvara, ir jābūt zināmam, uzticamam un pietiekami kompetentam jomā, kurā tas uzņemas pilnvaras devēju pārstāvēt.
  • Pilnvaras apjomam jābūt atbilstošam uzticētajam pienākumam, lai pilnvarnieks varētu kvalitatīvi veikt viņam doto uzdevumu.

Kādi ir pilnvaru veidi?

  • Speciālpilnvara – uzdod pārzināt atsevišķas un noteiktas lietas.
  • Universālpilnvara – uzdod pārzināt visas pilnvarotāja lietas.
  • Ģenerālpilnvara – uzdod pārzināt tikai zināmas šķiras lietas.
  • Nākotnes pilnvarojums – pilnvarnieks tiesīgs pārstāvēt pilnvaras devēju situācijā, kad viņš veselības vai citu iemeslu dēļ būs zaudējis spēju saprast un vadīt savu rīcību.

Piemērs: Īpašuma pārdošana

Cilvēkam ir nepieciešams pārdot konkrētu nekustamo īpašumu. Ir pat zināma aptuvena samaksa, kādu pilnvaras devējs vēlas saņemt un par zemāku īpašumu pārdot nevēlēsies. Kādu pilnvaru izsniegt? Šeit noteikti nav nepieciešama universālpilnvara, jo pilnvarojums skar tikai rīcību ar vienu konkrētu nekustamo īpašumu. Ja skaidri zināms, ka īpašumu vajag pārdot (nevis, piemēram, uzdāvināt, ieķīlāt vai iznomāt), nav nepieciešama pilnvara brīvi rīkoties ar īpašumu, slēdzot jebkāda veida ar likumu atļautus darījumus. Minētajā situācijā vispiemērotākā būs pilnvara pārdot konkrētu nekustamo īpašumu, piešķirot tiesības pilnvarniekam pārstāvēt pilnvaras devēju visur, kur nepieciešams, lai sagatavotu un noslēgtu vienu noteiktu darījumu. Pilnvarā iespējams norādīt arī vēlamo minimālās pirkuma maksas apmēru.

Svarīgi! Vienmēr ir vērts apsvērt iespēju tomēr arī personiski piedalīties darījuma noslēgšanā un pirkuma līgumu parakstīt pašam, pilnvarniekam uzticot tikai darījuma sagatavošanas procesu.

Plašāku informāciju par pilnvaru veidiem un izdošanas izmaksām lasiet LV portāla skaidrojumā “Pilnvaras – to veidi un noformēšana”.

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.