Pretendentu pieteikšana Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem

Lai apzinātu un godinātu personas par mūža ieguldījumu un sevišķiem nopelniem (vienreizējs izcils darbs vai ilgstoša un mērķtiecīga, panākumiem bagāta darbība) Madonas novada labā, tā izaugsmē un attīstībā, Madonas novada pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanu Madonas novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem.

Saskaņā ar nolikumu apbalvojumu var piešķirt Madonas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai fiziskai personai, atsevišķos gadījumos arī Madonas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai esošai juridiskai personai, personu grupai, kolektīvam vai organizācijai. Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīga pieteikt pašvaldības domes pastāvīgā komiteja, pašvaldības domes deputāts, pašvaldības komisija, valsts vai pašvaldības iestāde, Madonas novadā dzīvojoša fiziska persona vai Madonas novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.

Par sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Madonas novada izaugsmē un attīstībā, par ieguldījumu kultūras, sporta, izglītības un saimnieciskajās jomās, kā arī Madonas novada attīstībā kopumā, par nozīmīgu darba un dzīves jubileju, par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, pozitīva Madonas novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu Madonas novada pašvaldība piešķir trīs veidu apbalvojumus - Goda diploms un goda zīme, Atzinības raksts un Pateicības raksts. Apbalvojuma piešķiršanu izvērtē Apbalvojumu piešķiršanas komisija.

Saskaņā ar nolikumu, pieteikumi adresējami Madonas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijai un iesniedzami personiski vai iesūtāmi pa pastu Madonas novada pašvaldībai Saieta laukumā 1, 101.kabinetā līdz š.g. 12.oktobrim.

Domes lēmums par apbalvojumu piešķiršanu desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas tiks publicēts pašvaldības mājas lapā un nākošajā informatīvā izdevuma "Madonas Novada Vēstnesis" numurā.

Apbalvotie tiks godināti pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā - š.g. 16. novembrī.

Informāciju sagatavoja: Ilze Riekstiņa
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas avots: madona.lv

Donoru diena Barkavā
Normunda Rutuļa koncerts Barkavā

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

 
© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.