BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Realizēts Biedrības Mēs Barkavas pagastam projekts

Biedrība Mēs Barkavas pagastam realizējusi LEADER projektu Nr. 9-05-AL23-A019.2202-000020 "Sporta pasākumu un treniņu kvalitātes celšana Barkavas pagastā"

Projekta rezultātā tika iegādāts sporta inventārs treniņu un sacensību norises uzlabošanai, kā arī tiks veikta grīdas seguma atjaunošana trenažieru zālē.

Līdz ko epidimiologiskie apstākļi ļaus, visas projekta iegādes būs pieejamas iedzīvotājiem bez maksas.

Finansējums projekta realizēšanai tika piešķirts no Madonas novada pašvaldības un Madonas novada fonds Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai.

 

Biedrības valdes priekšsēdētājs

A. Šrubs