BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Sieviešu deju kolektīvu sadancis „Ceļojums pa dejas ceļu”

0505Ceļosim pa dejas ceļu, pa Latvijas vietām, kurās dzīvo un dejo sieviešu deju kolektīvi. Laipni aicināti!
CEĻOJUMS PA DEJAS CEĻU 5.maijā plkst. 15:00 Barkavas kultūras namā Sieviešu deju kolektīvu sadancis
Kolektīvi no Tilžas, Barkavas, Vectilžas, Zosēniem, Blontiem, Ciblas, Meirāniem, Mētrienas, Sēļu muižas, Lēdmanes
Muzikāli priecēs apvienība "Ķekars"