Tiesības uz pensiju, ja strādāts Latvijā un citā ES valstī

Eiropas Savienībā ir kopējs regulējums sociālajai drošībai, taču katrā valstī pensija ir jānopelna pēc tās likumiem. Piešķirot nacionālo pensiju, ja nepieciešams, ņem vērā citas valsts apdrošināšanas stāžu, taču ne citā valstī veiktās iemaksas. To der zināt Latvijas iedzīvotājiem, kuri domā par vecuma pensiju.

Īsumā
  • Strādājot Latvijā un kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Šveicē, ir tiesības pieprasīt pensiju no katras dalībvalsts.
  • Tiesības uz pensiju katra dalībvalsts nosaka saskaņā ar saviem tiesību aktiem un kritērijiem (pensijas saņemšanas vecums, nepieciešamais apdrošināšanas stāžs u. c.).
  • Ja apdrošināšanas stāžs vienā dalībvalstī nav pietiekams, lai būtu tiesības uz pensiju, ņem vērā arī apdrošināšanas periodu citā dalībvalstī. Šādi summējot gadus, tiek nodrošināts kritērijs par nepieciešamo apdrošināšanas stāžu.
  • Pensija netiek piešķirta par tiem apdrošināšanas periodiem, par kuriem cilvēks saņem vai viņam ir tiesības saņemt pensiju no citas valsts.
  • Apdrošināšanas periods citā ES valstī tiek ņemts vēra tikai tad, ja Latvijas apdrošināšanas periods (darba stāžs) nav pietiekams, lai saņemtu pensiju. Citas valsts apdrošināšanas periodu var izmantot, gan dodoties pensijā pilnā pensijas vecumā, gan arī tad, ja pensionējas ātrāk gadījumos, ko paredz Latvijas Pensiju likums.
  • Latvijas pensijas aprēķinam ir izdevīgāki nosacījumi, ja ir vismaz 30 gadu stāžs, kam ir jābūt tikai Latvijā. Šajā gadījumā nevar izmantot citas valsts apdrošināšanas periodu, jo likuma nosacījums attiecas uz pensijas aprēķinu, nevis uz tiesību noteikšanu uz pensiju.

Pamatinformācija par pensijām Eiropas Savienībā ir atrodama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājaslapā.

Ar katras valsts pensiju regulējumu var iepazīties Eiropas Komisijas tīmekļvietnē sadaļā: Jūsu tiesības (pārskats par dažādām valstīm).

Valstīs nav vienādi pensiju noteikumi. Regula Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regula Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību minētajai Regulai Nr. 883/2004, nodrošina ES dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu, nevis harmonizēšanu (vienādošanu). Regulas mērķis ir nodrošināt, lai ES/EEZ ietvaros robežu šķērsojošie darba ņēmēji no sociālās drošības tiesību viedokļa nebūtu sliktākā stāvoklī kā tad, ja viņi būtu palikuši savā dzimtenē.

Ja tiesības uz pensiju rodas tikai saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, tad citā ES dalībvalstī uzkrātie apdrošināšanas periodi netiek ņemti vērā, jo tie nav nepieciešami.

Piemērs. Persona pieprasa Latvijas vecuma pensiju. Minimālais nepieciešamais apdrošināšanas stāžs tiesību noteikšanai ir 15 gadi. Personai ir apdrošināšanas stāžs Latvijā 28 gadi un Vācijā 4 gadi. Tiesības uz Latvijas vecuma pensiju rodas, neņemot vērā stāžu Vācijā. Latvijas pensiju aprēķina par 28 gadiem.

Taču var būt arī citas situācijas. Kā saprast plašo normatīvo regulējumu, lai Latvijas iedzīvotājs, kurš ir strādājis arī citā ES valstī, varētu izmantot savas tiesības uz vecuma pensiju, LV portāla piemērus un situācijas skaidro VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura.

Var saņemt vairāku ES valstu pensijas

Personām, kuras ir strādājušas Latvijā un/vai kādā no Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEK) dalībvalstīm un ir sasniegušas šajās valstīs paredzēto pensijas vecumu, ir tiesības pieprasīt pensiju no katras valsts.

Tiesības uz pensiju katra dalībvalsts nosaka saskaņā ar saviem tiesību aktiem un noteiktajiem kritērijiem (pensijas saņemšanas vecums, nepieciešamais apdrošināšanas stāžs u. c.).

Latvijā pensijas vecums katru gadu tiek paaugstināts par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegts likumā “Par valsts pensijām” noteiktais – 65 gadi. Virknē valstu tāds jau ir pašreiz – Beļģijā, Dānijā, Kiprā, Somijā, citviet tikai vīriešiem. Vairākās valstīs pensijas vecums ir lielāks (Vācijā, Islandē – 67 gadi). Ir valstis, kurās, tāpat kā Latvijā, turpinās pensijas vecuma paaugstināšana.

VSAA mājaslapā ir atrodams apkopojums par pensijas vecumu ES valstīs.

Valstīs atšķiras arī minimālais nepieciešamais apdrošināšanas stāžs, kas Latvijā pašreiz ir 15 gadi, 2025. gadā būs vajadzīgs 20 gadu stāžs, lai būtu tiesības uz Latvijas vecuma pensiju.

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.