Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums paredz ar 2019. gada 1. janvāri transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi piemērot atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma. Savukārt sākotnēji iecerētā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksa par faktisko transportlīdzekļa ekspluatācijas periodu tomēr ir atcelta.

Īsumā
 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglajiem automobiļiem, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008. gada 31. decembra, maksā, piemērojot nodokļa likmi atkarībā no automobiļa radītā CO2 izmešu daudzuma uz vienu kilometru.
 • Papildus no jaunā gada noteikta 300 eiro likme tiem vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm³.
 • Šādai nodokļa likmju aprēķināšanas kārtības maiņai būtu jārada apstākļi, kas padarītu neizdevīgu tādu transportlīdzekļu lietošanu, kuriem ir īpaši augstas CO2 emisijas.
 • Atcelta iecere, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā par faktisko transportlīdzekļa ekspluatācijas periodu.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 21. pārejas punkts nosaka, ka šā likuma 4. panta 2.un 2.daļā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Kā skaidro Finanšu ministrijas (FM) Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vecākā referente Sanita Kraņevska, noteiktas jaunas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes vieglajiem automobiļiem, kuri pirmo reizi ir reģistrēti, sākot ar 2009. gada 1. janvāri, atkarībā no automobiļa radītajiem CO2 izmešiem.

Draudzīgākas summas videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegto informāciju jaunā nodokļa piemērošanas kārtība veidota tā, lai veicinātu videi kaitīgu transportlīdzekļu lietošanas ierobežošanu. Turpmāk transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglajiem automobiļiem, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008. gada 31. decembra un kuri aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulatora, kondensatora, spararata vai ģeneratora u. c.), maksā, piemērojot nodokļa likmi atkarībā no automobiļa radītā CO2 izmešu daudzuma uz vienu kilometru, šādā apmērā:

 • līdz 50 g uz vienu km – 0 eiro;
 • no 51 g līdz 95 g uz vienu km – 12 eiro;
 • no 96 g līdz 115 g uz vienu km – 48 eiro;
 • no 116 g līdz 130 g uz vienu km – 84 eiro;
 • no 131 g līdz 155 g uz vienu km – 120 eiro;
 • no 156 g līdz 175 g uz vienu km – 144 eiro;
 • no 176 g līdz 200 g uz vienu km – 168 eiro;
 • no 201 g līdz 250 g uz vienu km – 264 eiro;
 • no 251 g līdz 300 g uz vienu km – 408 eiro;
 • no 301 g līdz 350 g uz vienu km – 552 eiro;
 • no 351 g uz vienu km – 756 eiro.
Kapusvētki Barkavas apkārtnē 2019. gadā
Izdomāts, jautri bēdīgs notikums kādā Latvijas pagastā Jāņu vakarā
Līgo balle
Lubāna ezera Ceļotāju dienas 2019

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.