Tuvojoties 25. maijam, kad visā Eiropas Savienībā, tātad arī Latvijā, jāsāk tieši piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus, arvien aktuālāki kļūst skaidrojumi par tās prasībām. Ņemot vērā to, cik dažādi var būt personu datu apstrādes veidi un situācijas, kad regula ir piemērojama, šoreiz sniedzam Datu valsts inspekcijas sagatavoto apkopojumu par dažādiem interneta avotiem, kur ikvienam pieejams padziļināts izklāsts par regulas normām, lai atvieglotu konkrētajā gadījumā nepieciešamās informācijas meklējumus latviešu valodā.

Īsumā
 • Nodrošināt pieeju pietiekamai un vispusīgai informācijai saistībā ar fizisko personu datu apstrādes jautājumiem regulas kontekstā ir Datu valsts inspekcijas uzdevums.
 • Lai sagatavotos regulas prasību ieviešanai, inspekcija aicina iepazīties ar Eiropas Komisijas tīmekļvietni, kas veltīta 2018. gada ES datu aizsardzības noteikumu reformai.
 • Informācija par regulu ir pieejama Datu valsts inspekcijas mājaslapā, kā arī vairākās videokonferencēs.

Uzraudzības iestāde – Datu valsts inspekcija

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR, turpmāk tekstā – regula paredz izveidot katrā Eiropas Savienības dalībvalstī neatkarīgu publisku iestādi, kuras kompetencē ir personu datu aizsardzības uzraudzības funkcija atbilstoši regulas noteikumiem.

Atbilstoši regulas 57. pantā noteiktajam uzraudzības iestādes uzdevums cita starpā paredz ne tikai pienākumu uzraudzīt un īstenot regulas piemērošanu, bet arī veicināt sabiedrības informētību un izpratni par riskiem, noteikumiem, garantijām un tiesībām saistībā ar personu datu apstrādi. Latvijā šādas iestādes funkcijas, tāpat kā līdz šim, veiks Datu valsts inspekcija.

Datu valsts inspekcijas mērķi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums". Tie ir personas datu uzraudzība, uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditācija un uzraudzība, datu aizsardzības uzraudzība elektronisko sakaru nozarē, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu aprites uzraudzība un kredītinformācijas biroju uzraudzība atbilstoši kompetencei. Lai īstenotu šīs funkcijas, inspekcijai jānodrošina sabiedrībai pieeja pietiekamai un vispusīgai informācijai saistībā ar fizisko personu datu apstrādes jautājumiem regulas kontekstā.

Eiropas Komisijas materiāli par datu regulu

Lai sagatavotos regulas prasību ieviešanai, inspekcija aicina iepazīties ar Eiropas Komisijas tīmekļvietni, kas veltīta 2018. gada ES datu aizsardzības noteikumu reformai. Minētajā vietnē iespējams iegūt plašāku informāciju par datu aizsardzību, regulas prasībām u. c. jautājumiem.

Apmeklējot norādīto Eiropas Komisijas tīmekļvietni, iespējams iepazīties ar sadaļu "Noteikumi uzņēmumiem un organizācijām", kas piedāvā atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram:

 1. regulas piemērošana;
 2. VDAR principi;
 3. valsts pārvaldes iestādes un datu aizsardzība;
 4. datu apstrādes juridiskais pamats;
 5. pienākumi;
 6. darbs ar iedzīvotājiem;
 7. izpilde un sankcijas;
 8. atruna;
 9. saistīto dokumentu bibliotēka.

Šajā mājaslapā iespējams aplūkot arī sīkāku informāciju par sev interesējošiem jautājumiem sadaļās "Tiesības iedzīvotājiem", "Kas ir personas dati?", "Ko reglamentā Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)?", "Kas veido datu apstrādi?", "Kas ir datu aizsardzības iestādes?".

Papildus norādām arī uz Eiropas Komisijas tīmekļvietnē ievietoto infografiku ar informāciju par to, kas būtu jādara uzņēmumam saistībā ar regulas ieviešanu. Tāpat šajā tīmekļvietnē var atrast papildu informāciju par to, kāpēc ir mainīti noteikumi, kas jādara katram uzņēmumam, kādas ir noteikumu neievērošanas sekas u. tml.

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.