BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Zinību diena Barkavas pamatskolā

2018. gada 3. septembrī Barkavas pamatskolā iesāksies jaunais mācību gads. Zinību diena plkst. 9:00 pirmsskolas grupās un plkst.10:00 pamatskolā.

Sekmīgu jauno mācību gadu!