BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Zinību diena Barkavas pamatskolā

9:00 Pirmsskolas grupās
10:00 Pamatskolēniem
11:00 Klases audzinātāju stunda