Par dzērveņu lasīšanu Teiču dabas rezervātā

dzervenesDabas aizsardzības pārvalde (Turpmāk Pārvalde) atgādina, ka dzērveņu lasīšana Teiču dabas rezervātā atļauta tikai apkārtējos pagastos deklarētajiem iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Madonas novada Mētrienas un Barkavas pagastā, Jēkabpils novada Atašienes pagastā, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagastā, ir atļauts lasīt dzērvenes, neizmantojot palīgierīces Teiču dabas rezervāta regulējamā režīma zonā 2022. gada 17., 18. septembrī un 24., 25. septembrī. Iedzīvotajiem jāņem vērā šādi nosacījumi:

1. Lasot dzērvenes, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.

2. Aizliegts atrasties Teiču dabas rezervāta stingrā režīma zonā.

3. Aizliegts izmantot palīgierīces dzērveņu lasīšanai.

4. Aizliegts vākt citas savvaļas ogas un sēnes.

5. Aizliegts teritorijā atstāt sadzīves atkritumus, tajā skaitā vietas marķējumus - maisiņus, lentas u. c. orientierus.

6. Ievērot normatīvo aktu, tajā skaitā ugunsdrošības noteikumu, prasības un Pārvaldes amatpersonu norādījumus.

“Pārvaldes inspektori pastiprināti kontrolēs normatīvo aktu un atļauju noteiktās prasību ievērošanu. Iedzīvotājiem jāatceras, ka ogot atļauts vien norādītajā vietā un laikā. Sods par šo normu neievērošanu ir no brīdinājuma līdz naudassodam,” atgādina Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas uzraudzības un kontroles sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis.

Pārvalde atgādina, ka jāizturas saudzīgi arī pret zemsedzi - purvi ir ļoti jutīgi pret nobradāšanu, to atjaunošanās notiek ļoti lēni.
Lai ogojot un sēņojot citās dabas teritorijās, neiekultos nepatīkamās situācijās, pirms došanās dabā jānoskaidro, kādas normas ir spēkā attiecīgā teritorijā. Daudzi purvi atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un, daži no tiem ir stingrā režīma, dabas lieguma vai dabas rezervāta zonā, kurā ogošana nav ļauta. Dažās teritorijās ir noteikti ierobežojumi, tamdēļ vēlams vispirms noskaidrot, vai nolūkotajā vietā vispār ir atļauta dzērveņu lasīšana – to, vai nolūkotā ogošanas vieta neatrodas rezervātā, iespējams noskaidrot dabas datu sistēmā “Ozols”, apmeklējot saiti http://ozols.daba.gov.lv/pub/.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ievērot normatīvo aktu prasības un valsts vides inspektoru norādījumus. Par pamanītām nelikumīgām darbībām Teiču dabas rezervātā lūdzam informēt pa tālruni 26112686.

Ar cieņu
Dagnis Vasiļevskis
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas
Kontroles un uzraudzības sektora vadītājs
Mob.tel. +371 26112686

Tags: , , ,
Joomla SEF URLs by Artio