2018. gada ienākumu deklarācija jāiesniedz gandrīz visiem

Lielākajai daļai iedzīvotāju būs jāiesniedz deklarācija par 2018. gadā gūtajiem algota darba vai līdzīgiem ienākumiem. Gada griezumā tiks aprēķināts diferencētais neapliekamais minimums, iespējams, piemērotas progresīvās nodokļa likmes. Nodokļu reformas pirmajā gadā izmaiņas ir arī attaisnoto izdevumu normās.

Īsumā
  • Iedzīvotāji gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā varēs iesniegt, sākot ar 1. martu.
  • Aizpildāmajā deklarācijā jau būs iekļauta VID rīcībā esošā informācija par nodokļa maksātāja ienākumiem, gada neapliekamo minimumu. Par 2018. gadu var veidoties gan atgūstamā summa (pārmaksa), gan iedzīvotāja parāds valstij (piemaksa). Ja nodoklis jāpiemaksā, deklarācija jāiesniedz līdz 1. jūnijam.
  • Tāpat kā ik gadu, iesniedzot deklarāciju, ir iespēja atgūt daļu no samaksātā nodokļa par izglītību, ārstniecību, ziedojumiem politiskajām partijām, iemaksām pensiju fondos un citiem attaisnotajiem izdevumiem.
  • Nodokļu reformas ceļā mainītais likums nosaka jaunas attaisnoto izdevumu gada normas, gada norma tagad ir 600 eiro pašam nodokļa maksātājam un tikpat katram ģimenes loceklim. Ja medicīnas un izglītības izdevumi ir lielāki, tos var pārcelt trīs gadus uz priekšu.
  • Nodokļa maksātājs var atgūt samaksāto nodokli par to attaisnoto izdevumu summu, kas nepārsniedz 50% no viņa gada apliekamajiem ienākumiem.
  • Maksājumu čekus var aizsūtīt VID jau pirms deklarācijas iesniegšanas. Tie tiks pievienoti deklarācijai.

Ik gadu iedzīvotāji aktīvi deklarē attaisnotos izdevumus, lai atgūtu pārmaksāto nodokli. Gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu varēs iesniegt, sākot no šā gada 1. marta. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktais datums nav mainīts.

Piemaksa vai pārmaksa

Pagājušajā gadā darba devēji algai piemēroja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozēto neapliekamo minimumu. Likums gadam nosaka diferencēto neapliekamo minimumu. Tāds ir ienākumam līdz 12 000 eiro 2018. gadā. Virs šīs apliekamā ienākuma summas gada diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro.

Tā kā 12 mēnešos piemērotā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma summa, visticamāk, atšķirsies no likumā noteiktā gada diferencētā neapliekamā minimuma, par 2018. gadu var veidoties gan nodokļa pārmaksa (atgūstamā summa), gan piemaksa (parāds).

Tāpat piemaksa vai pārmaksa var izveidoties, ja daļai gada ienākuma ir jāpiemēro augstāka likme. Kopš 2018. gada Latvijā ir trīs nodokļa likmes – 20% (gada ienākumam līdz 20 004 eiro), 23% (gada ienākumam virs 20 004 eiro un līdz 55 000 eiro). Vēl ir trešā likme – 31,4% (ienākumam virs 55 000 eiro gadā (2018. gadā)).

VID veiks aprēķinus visām fiziskajām personām, un nodokļu maksātājs elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pēc 1. marta redzēs, kāda ir viņa nodokļa bilance.

Tātad – ja līdz šim tikai daļa, tiesa, liela, iedzīvotāju iesniedza deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, tagad pienākums iesniegt deklarāciju būs gandrīz visiem nodokļa maksātājiem. Ja būs izveidojies nodokļa parāds, tad deklarācija jāiesniedz līdz 1. jūnijam.

Protams, ne visiem būs izveidojies parāds, taču par to katram vajadzētu pārliecināties, iesaka VID Nodokļu pārvaldes galvenā nodokļu inspektore Marija Radzjušonoka. Atverot EDS, iedzīvotājs redzēs, vai viņam ir nodokļa piemaksa vai pārmaksa.

VID gan iedzīvotājam arī paziņos, ja būs izveidojies parāds, – aicinās iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Kāpēc var izveidoties parāds?

Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var būt situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam, skaidro VID.

Nodokļa starpība var izveidoties iedzīvotājiem, kuri nav strādājuši pilnu gadu, piemēram, māmiņām, kuras atgriezušās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, vai cilvēks vispār nesen sācis strādāt. Nodokļa starpība var izveidoties arī tad, ja ir bijuši vairāki ienākuma avoti (papildus algai saņemta autoratlīdzība vai pensija) vai ir mainīts darba devējs.

IIN progresīvās likmes tiek piemērotas algai un tai pielīdzinātiem ienākumiem – autoratlīdzībai, uzņēmuma līguma gadījumā, pensijai.

Algai līdz 1667 eiro mēnesī darba devējs piemēro 20% likmi. Summai virs tās – 23%.

Piemērs. Mēneša alga bruto ir 1695 eiro. Algai līdz 1667 eiro darba devējs piemēro 20% likmi. Pārsnieguma summai, kas ir 28 eiro, 23% likmi.

Piemērs. Persona saņēma algu un paralēli autoratlīdzības ienākumus. Darbavietā, kurā iesniegta nodokļa grāmatiņa, alga ir 1667 eiro mēnesī. Darba devējs piemēroja 20% likmi. Katru mēnesi saņemta autoratlīdzība – 300 eiro, kura aplikta ar 20% likmi. Gada ienākumi kopā ir 23 604 eiro. Ienākums virs 20 004 eiro ir apliekams ar 23% likmi. Līdz ar to būs jāpiemaksā 108 eiro (3% no 3600).

Tags: , ,
Joomla SEF URLs by Artio