2018. gada ienākumu deklarācija

Drukāt

Īstenojot nodokļu reformu, 2018. gadā ieviesa jaunas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas, tostarp progresīvās likmes. Nodoklis ir mazāks cilvēkiem ar nelieliem ienākumiem. Būtiski mainītas attaisnoto izdevumu normas, jo var deklarēt lielākus viena gada izdevumus par ārstniecību un izglītību.

Īsumā
  • 2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarāciju iesniedz, lai piemērotu gada diferencēto neapliekamo minimumu, progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes, kā arī lai deklarētu attaisnotos izdevumus.
  • Summējot ienākumus gadā, var rasties situācija, ka nodoklis nav ieturēts pilnā apmērā vai arī atvilkums 2018. gadā ir bijis lielāks, nekā sarēķinot visus ienākumus kopā gada griezumā.
  • Nodokļa pārmaksa jeb atgūstamā summa ir 20% no attaisnotajiem izdevumiem.

Valsts ieņēmumu dienests rīko seminārus visā Latvijā, informācija nodokļu maksātājiem atrodama VID mājaslapā. LV portāls jau ir rakstījis, ka saistībā ar likuma izmaiņām 2018. gada deklarācija būs jāiesniedz gandrīz visiem iedzīvotājiem. Lai sagatavotos deklarācijas iesniegšanai, ir iespējams attaisnoto izdevumu čekus VID aizsūtīt iepriekš.

Šoreiz vēl par dažām ar ienākuma nodokli saistītām situācijām un 2018. gada deklarācijas iesniegšanu – arī LV portāla infografikā.

Mēneša un gada neapliekamais minimums

Gada laikā darbavietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, darba devējs piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas darba devējam tiek paziņots divas reizes gadā – līdz 1. augustam un līdz 1. janvārim. Šo summu VID nosaka, ņemot vērā personas iepriekš saņemtos ar nodokli apliekamos ienākumus. “Katrai fiziskai personai individuāli tiek prognozēts neapliekamais minimums,” uzsver VID Nodokļu pārvaldes galvenā nodokļu inspektore Marija Radzjušonoka. Darba devējs, izmaksājot algu, darbiniekam šo neapliekamo minimumu piemēro.

Katrs savu prognozēto neapliekamo minimumu var apskatīties EDS savā algas nodokļa grāmatiņā.

Prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir tieši saistīts ar gada diferencēto neapliekamo minimumu, kuru piemēro personas gada ienākumam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Var būt situācija, ka gada diferencētais neapliekamais minimums atšķiras no personai gada laikā piemērotās prognozēto mēneša neapliekamo minimumu summas (gadījumos, kad personas ienākumi bijuši mainīgi). Ja minētie lielumi atšķiras, radusies starpība ietekmē (attiecīgi palielina vai samazina) maksājamā nodokļa apmēru.

Tādējādi daļa iedzīvotāju var saskarties ar situāciju, ka, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, cerētās atmaksas vietā var izrādīties, ka izveidojies nodokļu parāds. Proti, gada laikā nodokļi nav nomaksāti atbilstošā apmērā un tagad šī starpība jāatgriež valstij.

Neapliekamā minimuma diferenciācija paredzēta, lai samazinātu nodokļa maksājumu mazo algu saņēmējiem. 2018. gadā maksimālais neapliekamais minimums bija 200 eiro mēnesī. To piemēroja algai līdz 440 eiro. Ienākumiem no 440 līdz 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazinās, savukārt ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī netiek piemērots vispār.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

Līdz 2018. gadam nodokļa likme algai un tai pielīdzinātiem ienākumiem (pensijai, autoratlīdzībai) bija visiem vienāda – 23%. Kopš pagājušā gada ieviests progresīvais nodoklis. Vispirms atšķirīgas likmes piemēro algai – mēneša ienākumam, taču tas atkarīgs arī no tā, kur ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Mēneša ienākumam tiek piemērotas divas likmes – darbavietā, kurā iesniegta nodokļa grāmatiņa, algai līdz 1667 eiro likme ir 20%, virs 1667 eiro – 23%.

Gada ienākumiem likmes ir trīs – 20%, 23% un 31,4%.

Pensijai izmaksātājs ievēro likmes progresivitāti arī tad, ja nodokļa grāmatiņa pensijas izmaksas vietā nav iesniegta. Pensijai līdz 1667 eiro mēnesī – 20%, virs šīs summas – 23%.

Savukārt autoratlīdzības gadījumā veidojas cita situācija. Gada laikā tās izmaksātājs piemēro 20% likmi neatkarīgi no autoratlīdzības apmēra. Tā, pieņemot vienu no nodokļu reformas likumiem (“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”), lēma Saeimas deputāti, lai neapgrūtinātu nodokļu maksātājus – autorus. Likuma projektā sākotnēji bija paredzēts, ka likme būs 23%, tas nozīmē, ka deklarācija būtu jāiesniedz, lai atgūtu pārmaksāto nodokli. Tagad var veidoties situācija, ka autoratlīdzības saņēmējam deklarācija tik un tā jāiesniedz, taču nolūkā nodokli piemaksāt (piem., ja kopējie gada ienākumi pārsniegs 20 004 eiro).

Tags: , ,
Joomla SEF URLs by Artio