BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

SIEVIEŠU DEJU KOLEKTĪVS "ZĪLES"

SIEVIEŠU DEJU KOLEKTĪVS "ZĪLES"

Mēģinājumi notiek ceturtdienās, piektdienās 10:00 - 13:00
Vadītāja Ilze Purpļeviča Tel.22451599

Sieviešu deju kolektīvs „Zīles” darbību uzsāka 2016. gada 4. februārī Barkavas kultūras namā.

“Zīles” ir jauks kolektīvs – apzinīgas, saliedētas, ar augstu pienākuma apziņu. Kolektīva sastāvā dejo sievietes labākajos gados no Barkavas un Murmastienes pagasta.

Ar panākumiem kolektīvs piedalās vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivālā “Spīganu dejas ezera atspulgā”, kas ik gadus notiek vasaras saulgriežu laikā Rēzeknes novadā.

Ikvienu koncertu “Zīles” gaida kā lielu, satraucošu notikumu, jo uzstāšanās prasa milzīgu atbildības sajūtu gan pret sevi, gan kolektīvu.

Dejotājas ir priecīgas, ka pēc darbiem un ikdienas skriešanām ir iespēja relaksēties nepiespiestā vidē, ko sauc par deju nodarbībām. „Deju mēģinājumi ir mūsu tikšanās dejā, kas palīdz veidot labas attiecības un draudzīgu atmosfēru kolektīvā”, saka dejotājas.