Madonas novada pašvaldības nolikums

Madonas noavada Barkavas pagasta pārvaldes nolikums ar grozījumiem 

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi: 

Par mājdzīvnieku turēšanu

Par sociālajiem jautājumiem

Par nodarbinātības pasākumiem

  • Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Madonas novada pašvaldībā (Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksts)

Par sabiedrisko kārtību

Par nodevām

Par reklāmas izvietošanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Par izglītību

Par licencēm un atļaujām

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās

Par topogrāfiju

  • Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā (Saistošie noteikumi)

Saite: Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi.

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.