ĪSUMĀ

 • Latvijā darbojas trīspakāpju tiesu sistēma: pirmās instances tiesas, apelācijas tiesas un kasācijas instances tiesa.
 • Personai ar prasību vispirms jāvēršas pirmās instances tiesā. Ja šīs tiesas spriedums neapmierina, to var pārsūdzēt apgabaltiesā. Ja arī tas prasības iesniedzēju neapmierina, tad tālāk jādodas uz Augstāko tiesu.

ĪSUMĀ

 • Pacienta iemaksu apmēri visās ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, ir vienādi.
 • Pacienta iemaksu summa par saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 569,15 eiro.

ĪSUMĀ

 • Pirmo reizi mācību saturs veidots kā skolēnam sasniedzams rezultāts.
 • Mācību saturu organizēs septiņās cilvēka darbībai nozīmīgās jomās.
 • Saturu papildinās ar caurviju prasmēm, kas parādīsies jebkurā no jomām.

ĪSUMĀ

 • Jaunā kārtība OIK maksājumiem paredz, ka no 2018. gada to veidos mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa jeb jaudas komponente.
 • Kopš 2013. gada OIK tiek noturēta 26,90 eiro/MWh līmenī.

ĪSUMĀ

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests likvidē bīstamo situāciju, bet koka zaru, stumbra un celma aizvākšanu nodrošina zemes īpašnieks vai apsaimniekotājs.
 • Zemes īpašniekam vai valdītājam ir jāuzņemas atbildība par koku novākšanu un arī par to radītajiem postījumiem, ja tos ir nodarījis viņa īpašumā esošais koks, citām personām.

© 2015-2017 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.