Latvijas pensiju sistēmas ideja balstās atziņā, ka cienījamus ienākumus sev vecumdienās var nodrošināt, tikai piedaloties visos trijos pensijas līmeņos. No pirmā līmeņa pensiju izmaksā pašreizējiem pensionāriem. Otrajā līmenī uzkrātais ir papildu un daudziem pagaidām neliels atspaids, jo tie, kam tas ir obligāts, pensijā vēl neiet, bet lielai daļai brīvprātīgo dalībnieku uzkrājumi nav lieli. Trešajā līmenī katrs var krāt savu privāto pensiju.

Īsumā
  • Valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir ikviens sociāli apdrošinātais, kurš 2001. gada 1. jūlijā nebija vecāks par 50 gadiem. No 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam (ieskaitot) dzimušie 2. līmenim varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi.
  • Pensiju 2. līmeni ieviesa 2001. gada 1. jūlijā. Kopš tā laika daļa no ikviena veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra 2. līmeņa dalībnieka personīgajā kontā.
  • Pensiju 2. līmeņa uzkrājumu veido sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kopš 2016. gada iemaksas ir 6% no bruto algas.
  • Uzkrāto 2. līmeņa kapitālu iespējams saņemt, sasniedzot pensionēšanās vecumu, kad var izvēlēties mūža pensiju vai pievienot uzkrāto 2. līmeņa kapitālu pensiju 1. līmenim.
  • Mūža pensiju izmaksā visu mūžu. Līgumā par mūža pensiju var norādīt labuma guvēju, kurš pensiju, ja apdrošinātais nomirst, saņem līgumā noteikto laiku.
  • Mūža pensijas polisi var iegādāties pie četriem apdrošinātājiem. Apdrošinātāji norāda uz galvenajām tendencēm: joprojām daudziem 2. līmeņa kapitāls nav liels. Pašreiz izmaksājamo mūža pensiju apmērs ir no pāris simtiem eiro gadā līdz vairākiem tūkstošiem.

Pensiju sistēmas 3 līmeņi

Kopš 2001. gada jūlija Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma.

Pensiju 1. līmenī ir iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. No iemaksām maksā vecuma pensijas pašreizējai pensionāru paaudzei.

Pensiju 2. līmenī iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas katra paša izvēlētais līdzekļu pārvaldītājs iegulda finanšu tirgū, un nauda krājas iemaksu veicēja pensijai. Pensiju 2. līmeni ieviesa 2001. gada 1. jūlijā. Piedalīšanās tajā ir obligāta tiem, kas līdz 2001. gada 1. jūlijam nebija sasnieguši 30 gadu vecumu (dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija). Savukārt tie, kas tobrīd bija 30 līdz 49 gadu vecumā (dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam ieskaitot), 2. līmenim varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi.

Pensiju 3. līmenī katrs individuāli veic uzkrājumus savai pensijai privātajos pensiju fondos.

Kā veidojas 2. līmeņa kapitāls

Pensijām no ienākumiem tiek novirzīti 20%, kas tiek pārdalīti starp pensiju 1.un 2. līmeni. Valsts fondēto pensiju likumā ir noteikts: “Iemaksas ir daļa no faktiski veiktajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir seši procenti no iemaksu objekta.” Likme laika gaitā ir mainīta.

Kopējā pensijas kapitāla iemaksu pārdale starp pensiju 1. un 2. līmeni:

Gadi

1. līmenis

2. līmenis

2001.–2006.

18%

2%

2007.

16%

4%

2008.

12%

8%

2009.–2012.

18%

2%

2013.–2014.

16%

4%

2015.

15%

5%

2016. un turpmāk

14%

6%

Iemaksas tiek aprēķinātas, ienākumus reizinot ar iemaksu likmi. Piemēram, ja šogad iemaksu alga (bruto alga) ir 720 eiro mēnesī, tad pirmajā pensiju līmenī tiek pārskaitīti 14%, tas ir, 100,80 eiro, bet otrajā līmenī – 6%, tas ir, 43,20 eiro. Līdz ar to 2. līmeņa pensijas kapitāla uzkrājums gadā ir 518,40 eiro. Ar šādu algu 10 gados šis kapitāls būtu 5184 eiro. Šo kapitālu papildina katra izraudzītais līdzekļu pārvaldītājs, ieguldot viņam uzticēto naudu finanšu tirgos.

Pašreiz Latvijā darbojas 9 līdzekļu pārvaldītāji. Informācija ir atrodama vietnē www.manapensija.lv.

Izdomāts, jautri bēdīgs notikums kādā Latvijas pagastā Jāņu vakarā
Līgo balle
Lubāna ezera Ceļotāju dienas 2019
Kapusvētki Barkavas apkārtnē 2019. gadā

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.