BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Barkavas pagasta bibliotēka

  Barkavas pagasta bibliotēkas vadītāja: Dacīte Tomiņa

 Barkavas bibliotēka Darba laiks
 Adrese: Brīvības iela 9, Barkava   P. 09:30-17:30
 Tālrunis: 26273419  O. 09:30-17:30
 e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  T. 09:30-17:30
   C. 09:00-12:30
   P. 09:00-17:00
   
Barkavas pagasta bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta Stalidzānos Darba laiks
Adrese: Aiviekstes iela 2, Stalidzāni, Barkavas pag. C. 13:00 - 17:00

 

Informācija tīmekļvietnēs:

1.jpgElektroniskais kopkatalogs: https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Madonas bibliotēkas mājas lapa: https://biblioteka.madona.lv/lv/ 

Informāciju par Barkavas bibliotēku citos interneta resursos:

Bibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Grāmatas un periodiskie izdevumi (gan lasītavā, gan izsniegšana uz mājām)
  • Datorpakalpojumi, pieeja bezmaksas interneta resursiem, bezvadu internets
  • Kopēšana, printēšana, skenēšana – maksas pakalpojumi
  • Starpbibliotēku abonements
  • Bezmaksas datu bāze www.letonika.lv , laikrakstu datu bāze www.news.lv, www.lursoft.lv
  • www.filmas.lv
  • Uzziņu sniegšana
  • Tematiskie pasākumi
  • Izstādes

Maksas pakalpojumi- iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana

Daudzums

Cena Euro

A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta)

0.09

A4 formāta lapas abas puses (melnbalta)

0.18

A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina)

0.25

A4 formāta lapas abas puses (krāsaina)

0.50

A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta)

0.18

A3 formāta lapa abas puses (melnbalta)

0.36

A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), aizpildījums līdz 25%

0.50

A3 formāta lapas1puse (krāsaina), aizpildījums no 25% līdz 100%

1.00

A3 formāta lapas abas puses (krāsaina), lappuses aizpildījums līdz 25%

1.00

A3 formāta lapas abas puses (krāsaina), lappuses aizpildījums no 25% līdz 100%

2.00

Starpbibliotēkas abonenta kārtā saņemto grāmatu nosūtīšana pa pastu

Pasta izdevumi

Bibliotēkas darba rādītāji 2022. gadā
Lietotāju skaits- 282,
Apmeklējums- 2885
Izsniegums- 2705
Bibliotēkas krājums uz 2023. gada 1. janvāri - 6671 vienības

2023. gadam abonētie preses izdevumi bibliotēkā

Stars, Latvijas Avīze, Astes, Avenīte, Ieva, Ievas Stāsti, Ilustrētā pasaules vēsture, Ilustrētā Junioriem mini, IR, Lauku māja, Leģendas, Mājas Viesis , Planētas noslēpumi, Praktiskais Latvietis, Santa, 100 labi padomi.

Barkavas pagasta bibliotēkai 100
Šogad Barkavas pagasta bibliotēka, tāpat kā Madonas novada bibliotēka un Latvijas bibliotekāru biedrība, svinēja savas pastāvēšanas simtgadi.

Maija izskaņā uz bibliotēkas simtgades svētku pasākumu tika aicināti bijušie Barkavas bibliotēkas darbinieki, kolēģi, sadarbības partneri, kaimiņi un lasītāji.

Simts gadu - tas ir daudz! Vesels gadsimts, kurā mainījušās varas, ideoloģijas un arī bibliotēku loma un nozīme arīdzan. Taču jau no pašiem pirmsākumiem bibliotēkas pamats ir grāmatas. Ja 1923.gadā, kad Borkovas izglītības bibliotēkā bija 594 grāmatas un 223 lasītāji, tad 2023.gadā bibliotēkas fondā ir vairāk kā seši tūkstoši grāmatu un ap 300 lasītājiem.

Pa šiem gadiem bibliotēkas atrašanās ir bijusi dažādās vietās. Sākumā Barkavas lauksaimniecības skolā, “Melderu” mājās, vecajās kopmītnēs, E.Krustāna ēkā Parka ielā, trīs reizes kultūras namā, ciema padomes zālē un visbeidzot, no 1994.gada bijušajā kantora ēkā.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt vairākus stāstus no bibliotēkas dzīves. Tie bija par ozolu, kā spēka un sīkstuma simbolu, ar dziļām un plašām saknēm, kas apliecina barkaviešu identitāti pagasta ģerbonī, vides objektā “Gaismas ozols” un pat bibliotēkas logo.

Par mālu, kas vēsta par senču mājvietām un kas, pateicoties novadniecei keramiķei Līgai Skariņai, pārtapis par personalizētiem māla podiem. Par lietām, kas atradušas savu ceļu uz bibliotēku, lai parādītu, kādi ir mūsu cilvēku vaļasprieki, hobiji un talanti.

Izskanēja stāsti par bibliotēkas pasākumiem, kuri notikuši daudzu gadu garumā, kā nakts orientēšanās “Apkārt Barkavai”, velobraucieni pa pagasta teritoriju un daudzi citi.

Darbs ar grāmatu un lasītājiem ir mūsu darba pamatā. Un būtiski, lai šī interese par grāmatām rodas jau no mazotnes. Tāpēc sekmēt sākotnējo interesi par grāmatām pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi. Barkavas bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar Barkavas pamatskolu, pirmsskolas grupu lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu , jauniešu un vecāku žūrija” un citās aktivitātēs. Arī ar JAK Barkavas struktūrvienības jauniešiem tika rīkoti pasākumi, kas ļauj popularizēt dzimtās valodas mijiedarbību ar cilvēku.

Bibliotēkas tuvākie kaimiņi ir pansionāts. Pansionāta iemītnieki vai nu paši izvēlas grāmatas un apmeklē pasākumus, vai arī tās tiek piegādātas istabiņās. Savukārt ar kultūras namu sadarbība veidojusies jau gadiem- dažādu sacensību, ielu svētku, pagasta svētku , dzejas dienu organizēšanā. Arī šis bibliotēkas simtgades pasākums notika darbojoties kopīgi.

Bibliotēka sadarbojas ar visām pārvaldes iestādēm. Pagasta pārvaldes un nekustamo īpašumu nodaļas atbalsts ir saņemts vienmēr, kad tas ir bijis nepieciešams gan tīri tehniskos jautājumos, gan dažādu aktivitāšu īstenošanā.

Arī ar citiem bibliotēkas kaimiņiem , kā pasta nodaļu, veikalu un kaimiņu pagastu Ošupes un Murmastienes bibliotēkām ir prieks sadarboties!

Kas būtu bibliotēkas bez lasītājiem? Prieks, ka viņi novērtē bibliotēkas un saka šādus vārdus : “Bibliotēka ir vieta, kur jebkurš cilvēks var pabarot savu dvēseli. Tā ir dvēseles sanatorija. Vieta, kur atgriezties bērnībā, vieta, kur ļauties domu lidojumam, ceļojumam tuvumā un tālumā, kur izsērfoties prātojuma labirintos.”

Viens no pasākuma stāstiem bija par mums, bibliotekāriem, kuri savulaik strādājuši Barkavā. Apzināti ir divdesmit seši, taču tie nebūt nav visi.

Svētkos klātesoši bija pieci. Ināra Kasparāne , kura strādāja septiņdesmito gadu sākumā, Marija Vītoliņa ( septiņdesmito gadu otrā puse) sveicienus sūtīja attālināti, atceroties sevi un barkaviešus tajā laikā, Maruta Svikle ( astoņdesmito gadu sākums), Anita Skrjabe ( astoņdesmito gadu vidus) un Rita Moroza, kurai Barkavas bibliotēka bija pirmā un vienīgā darba vieta un tajā tika nostrādāti teju piecdesmit gadi.

Vizuālās mākslas stundas bibliotēkā, tematiski pasākumi bērniem un pieaugušajiem, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dažādas akcijas, nelieli koncerti, sarunas un dažādas izstādes - to visu bibliotēka piedāvā līdztekus citiem saviem pakalpojumiem.

Pasākuma laikā varēja nobalsot par sev tīkamāko fotogrāfiju konkursā “Es un grāmata”. Aicinājumam iesūtīt bildes atsaucās deviņu autori ar 24 fotogrāfijām.

Bibliotēkas - tās sen jau vairs nav vietas, uz kurām cilvēki dodas tikai pēc grāmatām. Tās kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus. Tās ir socializēšanās un informācijas apmaiņas vietas ar pievienoto vērtību.

Svētkus svinējām kopā ar Madonas novada pašvaldības, Barkavas pagasta pārvaldes , Madonas novada bibliotēkas un pagasta iestāžu darbiniekiem, kolēģiem un lasītājiem!Paldies par laba vēlējumiem visiem! Paldies kultūras nama ansamblim “Pauze”, saksofonistei Lāsmai, mazajiem “Kāpēcīšiem” un pamatskolas skolēniem, kuri šos svētkus padarīja krāšņākus!

Dacīte Tomiņa,
Barkavas pagasta bibliotēkas vadītāja

15 28