BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Bērnu uzņemšana pirmsskolas grupās

Lai iestātos Barkavas pamatskolas pirmsskolas grupā, ir nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  1. Iesniegumu (forma).
  2. Bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
  3. Medicīnisko karti 26/u.

Informācijai:

  • Vienošanās par bērna uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē;
  • Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē;
  • Iekšējās kārtības noteikumi.