BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

dzervenesDabas aizsardzības pārvalde (Turpmāk Pārvalde) atgādina, ka dzērveņu lasīšana Teiču dabas rezervātā atļauta tikai apkārtējos pagastos deklarētajiem iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Madonas novada Mētrienas un Barkavas pagastā, Jēkabpils novada Atašienes pagastā, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagastā, ir atļauts lasīt dzērvenes, neizmantojot palīgierīces Teiču dabas rezervāta regulējamā režīma zonā 2022. gada 17., 18. septembrī un 24., 25. septembrī. Iedzīvotajiem jāņem vērā šādi nosacījumi:

2309Liezēres amatierteātris „LiNaTe” Edvarda Vulfa komēdija TAPIŅA ATGRIEŠANA
Lomās: Līga Kauliņa, Uldis Maršāns, Iveta Ļubovicka, Lelde Pieta, Aija Rolova, Ēriks Paeglis, Solvita Tirzīte, Aivars Banka, Mārtiņš Jakovļevs, Laila Valaine
Skaņa: Liene Pieta
Režisore: Dace Ādamsone
Barkavas kultūras namā 23. septembrī plkst. 20:00
Ieejas maksa 3.00 EUR

Svecisu vakari Barkavas pagasta kapos 2022Barkavas pagasta kapos tiks pieminēti aizgājēji Svecīšu vakaros
24.09. plkst. 19:00 Saikavas kapos
01.10. plkst. 18:00 Muižas kapos
01.10. plkst. 19:00 Barkavas kapos

1609Rudens dzestrums, vasaras tveice vai tik ko plūkti ziedi tiek attēloti barkavietes Ivandas Gailumas gleznās, kuras tiks izliktas Barkavas bibliotēkā, izstādi atklājot ar dzeju, mākslu un mūziku.
16. spetembrī plkst. 18:00 Barkavas bibliotēkā MĒS ESAM KĀ ZIEDI... Dzeja. Māksla. Mūzika

saimniecibu drosibaSaistībā ar to, ka Latvijas Republikas teritorijā palielinās degvielas zādzību skaits no saimniecībām un traktortehnikas nosūtam Jums informatīvo materiālu par saimniecību drošību, kuru iespēju robežās lūdzam nodot pagasta teritorijā esošajām saimniecībām, izvietot vietējos laikrakstos un pagasta pārvalžu interneta mājas lapās.

Pielikumā informatīvais materiāls par saimniecību drošību.

2008Madonas novada starptautiskais amatiermākslas festivāls 19.-20.08.2022. ROTĀ, SAULE, RIETĒDAMA!
20. augustā plkst. 12:00 Barkavas centrā Igaunijas – Latvijas deju kolektīvu sadraudzības koncerts
Ieeja bez maksas
STIPRA LIETUS GADĪJUMĀ KONCERTS NOTIKS BARKAVAS KULTŪRAS NAMĀ

GRAMATU OTRA DZIVEBarkavas bibliotēku ir "apciemojuši" mazi Meža gariņi!
Tās ir mākslinieces Evijas Ķivules fantāzijas skulptūras ar mīlīgām sejiņām, skaistām ačtelēm un dažādiem ietērpiem.
"Pēc izglītības Evija Ķivule ir vides dizainere, šajā profesijā viņa gan nav strādājusi, jo, pabeidzot augstskolu, saprata, ka nespēj ilgstoši nosēdēt pie datora, tas atņēma enerģiju un piepildīja ar tukšumu. Apmēram, pirms trim gadiem māksliniece ieraudzīja polimērmāla skulptūras un nolēma iemēģināt roku. Pasūtīja materiālus un tapa pirmie eksperimenti – formas meklējumi, materiāla pielietojums un apģērba apspēlēšana. Lielākā daļa mājas gariņu skulptūras ir tapuši pēc klientu aprakstiem vai bērnu fotogrāfijām". Evija Ķivule par sevi saka šādi: “Esmu sapņotāja un fantāzijas stāstu mīļotāja jau no mazotnes. Vēl joprojām varu stundām ilgi lasīt un pazust citā realitātē. Varbūt tāpēc savos 30+ gados man ir radusies vēlme radīt un atdzīvināt kaut daļu no šiem tēliem.”

meza gariniBarkavas bibliotēkā apskatāma izstāde "Grāmatu otrā dzīve".
Izstādes autore ir māksliniece, Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatu labotāja, Liene Kābele, kas ir atradusi veidu, kā nevajadzīgām grāmatām piešķirt otru mūžu, pārveidojot tās, izmantojot origami un orimoto tehniku. Termins «orimoto» cēlies no japāņu valodas un nozīmē «grāmatu locīšana».

Madonas densSIA “Madonas ūdens” informē, ka Barkavas ciemā pašlaik notiek dzeramā ūdens sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija. Plānotie darbi paredz sekojošas aktivitātes:
1. Tiks uzstādīta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija. Pašreiz dzelzs saturs ūdenī ir tuvu normatīvajos aktos noteiktajai robežai, uzstādot jaunu atdzelžošanas staciju tiks nodrošināta atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana. Tāpat tiks uzstādīti jauni paceltā un uz ciematu padotā ūdens uzskaites mēraparāti un izbūvēta atdzelžošanas filtru skalošanas ūdeņu novadīšanas sistēma.