BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Projekts “Iemācies. Izdari. Izzini.”

1641217315 13572bLai iesaistītu nevalstisko sektoru sabiedriski nozīmīgu sociālo programmu, aktivitāšu un pasākumu īstenošanā dažādām mērķauditorijām, palielinātu sociāli maz aizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs, mazinot viņu sociālo atstumtību, Madonas novada pašvaldība līdz 2024.gada 8.martam pieņēma nevalstisko organizāciju pieteikumus izsludinātajam 2024.gada sociālās jomas projektu konkursam.
Biedrība “Mēs- Barkavas pagastam” iesniedza pieteikumu projektam “Iemācies. Izdari. Izzini” un tas guva atbalstu. Projekta galvenais mērķis ir radīt iespēju senioriem būt kopā, darboties un izzināt kultūras un vēstures bagātību Madonas novadā. Barkavas pagasta senioriem tiks piedāvātas izzinošas un radošas aktivitātes, kas sniegs viņiem jaunas prasmes, socializēšanos savā starpā un stiprinās senioru kopienas saikni un veicinās aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Projekta ietvaros notiks radošās meistarklases nodarbība izšūšanai krustdūrienu tehnikā. Barkavas bibliotēkā tiks veidota izstāde par krustdūriena moderno versiju un agrāko laiku izšuvumiem.
Barkavas pagasta seniori varēs doties ekskursijā uz Cesvaini, kur iepazīsies ar mūsu novada kultūras un vēstures lielo mantojumu Cesvaines pili un apskatīs Vinetas Meistares izšūto gleznu galeriju, kā arī senioriem būs iespēja piedalīties aktivitātēs brīvā dabā.
Projekta aktivitātes notiks no maija līdz jūlijam. Aicinu seniorus būt atsaucīgiem! Informācija par projekta aktivitātēm sekos!
Telefons uzziņām 26369471( Dacīte)