BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Vides objekts „Gaismas ozols” Barkavā

2021. gada beigās tika atklāts Barkavas vides objekts "Gaismas ozols", kura idejas autori ir Barkavas pagasta pārvalde un keramiķe Līga Skariņa, realizētājs metālmākslinieks Mārtiņš Mālnieks. Vides objekta tāpšanā iesaistīties tika aicināti iedzīvotāji, kā arī izbijušie Barkavas pagasta iedzīvotāji ar akmeņiem no savām mājvietām un bijušajām dzimtas mājām.

atdzīvojas vecā ozolvīra acis
un tajās atmirdz
mūsu vectēvu un tēvu gaitas
cik senas grūtas
vai jel kāds to skaita
bet kad es apskauju
šo veco ozolvīru
caur dzīslām spēks sāk plūst
kā avotūdens tīrs
nu ņemu es šo savu daļu
neviens jau cits
to tālāk nenesīs
/A.Skrjabe/

Daudzas latvju sētas ir zudušas vai nolīdzinātas ar zemi, bet sirmie ozoli, kā dzīvi neskartās dabas un laikmeta pieminekļi ar stiprām saknēm turas tajās vietās, kur kādreiz mūsu senču mājvietas bijušas. Un tas nu ir kas svēts, šī saikne starp bijušo un esošo, tāds gaismas tilts, paaudzes vienojošs. Tilts, kurš gaišiem soļiem arī tālāk nākamībā ejams.

Ozols izsenis par Dieva koku dēvēts. Ar pamatīgām,plašām saknēm, kas dziļi zemē dzītas. Ar kuplu jo kuplu lapotni, kas debesīs tiecas. Spēka un sīkstuma, un jā, arī latviskuma simbols, tik bieži mūsu tautas dziesmās pieminēts un apdziedāts. Un Vasaras Saulgriežos, kad nakts visīsākā un diena visgarākā, pa ozola zariem pats Dievs nokāpj lejā - apraudzīt savus bērnus un dot tiem savu svētību. Tautas un cilvēku likteņi ievijušies ozola zaros, un ozols kā tāda liela dārgumu krātuve glabā savu zaru žuburā stāstu pie stāsta.

Ozols kā spēka un sīkstuma simbols, ar dziļām un plašām saknēm, apliecinot paliekošu piederību tai vietai, kur šīs saknes dzītas. Gaisma kā neizsmeļams dzīvības avots.

Gaismas ozols